Кметът на община Банско Георги Икономов бе част от Годишната среща на местните власти, която се организира всяка година от Националното сдружение на общините в България.

Той бе придружен от своя ръководен екип, които също се включиха в дискусиите по актуални въпроси, свързани с управлението на общините. Фокус в двудневната програма бе преминаването на администрацията към електронно управление, където вицепремиерът Томислав Дончев докладва предприетите стъпки и срещнатите предизвикателства при внедряването на безхартиения документооборот.

Коментирани бяха също опазването на обществения ред в общините и превенцията при бедствия; интегрирането на образователната и социалната система, както и възможностите на общините за привличане на инвеститори чрез развитие на индустриална инфраструктура. Традиционно в рамките на срещата в Албена се проведе изложението Общинско ЕКСПО 2018 за стоки и услуги за общините, което ежегодно осигурява пряка комуникация между общините, неправителствения сектор и бизнеса. Тази година в ЕКСПО-то се включиха над 40 фирми и 8 общини, сред които и община Банско.

 

Please follow and like us: