Уважаеми клиенти,

 ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 29 октомври – 02 ноември 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

 Област Перник

Община Брезник

На 01.11.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Гърло:   Общ.Брезник

На 02.11.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Конска:   Iv-310,311

На 29.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 31.10.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Горна Секирна:   Местн.Валога

На 30.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Озърновци

На 31.10.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  ДОЛНА СЕКИРНА:   МТП&Quot;Д.СЕКИРНА&Quot;

На 31.10.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Душинци

На 31.10.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Ерул

На 31.10.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Кошарево

На 31.10.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Бегуновци

На 31.10.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Беренде, Общ. Земен

На 31.10.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Брезнишки Извор

На 31.10.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Габровдол

На 31.10.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Гигинци:   Упи Хіv-219, Кв.22

На 31.10.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Непразненци

На 31.10.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Режанци

На 31.10.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Садовик

На 31.10.2018 г. /08:45 – 16:30 ч.; 08:45 – 10:30 ч.; 09:00 – 16:15 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Станьовци

На 31.10.2018 г. /08:45 – 16:30 ч.; 08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Банище

На 31.10.2018 г. /08:45 – 16:30 ч.; 08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  БРЕЗНИК:   МТП&Quot;РЪЖДАВЕЦ&Quot;

На 31.10.2018 г. /08:45 – 16:30 ч.; 08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Велиново

На 31.10.2018 г. /08:45 – 16:30 ч.; 08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Милкьовци

Община Ковачевци

На 30.10.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 09:30 – 11:30 ч.; 10:45 – 11:30 ч./ –  Косача

На 30.10.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 09:30 – 11:30 ч.; 10:45 – 11:30 ч./ –  Радибош

На 30.10.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 10:45 – 11:30 ч./ –  Габровдол

На 30.10.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 10:45 – 11:30 ч./ –  Горна Врабча:   Стопански Двор

На 30.10.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 10:45 – 11:30 ч./ –  Горна Глоговица

На 30.10.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 10:45 – 11:30 ч./ –  Дивля:   Мах.Кукувичарска, Мах.Фильова

На 30.10.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 10:45 – 11:30 ч./ –  Долна Врабча

На 30.10.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 10:45 – 11:30 ч./ –  Долна Секирна

На 30.10.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 10:45 – 11:30 ч./ –  Еловдол:   Кв.15

На 30.10.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 10:45 – 11:30 ч./ –  Калище

На 30.10.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 10:45 – 11:30 ч./ –  Калотинци

На 30.10.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 10:45 – 11:30 ч./ –  Ковачевци, Общ. Ковачевци:   Xxiv-1148, Кв.49, Нупи 1,Масив 1,С.Ковачевци, Нупи 17а, С. Ковачевци, С. Ковачевци, Общ. Ковачевци Местност Яз. Пчелина, Упи Xіі-343 Кв.36, Упи-XIII, Кв.53а, Циганка

На 30.10.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 10:45 – 11:30 ч./ –  Кошарево:   000339

На 30.10.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 10:45 – 11:30 ч./ –  Лобош

На 30.10.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 10:45 – 11:30 ч./ –  Мурено

На 30.10.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 10:45 – 11:30 ч./ –  Перник:   Хасково

На 30.10.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 10:45 – 11:30 ч./ –  Ракиловци

На 30.10.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 10:45 – 11:30 ч./ –  Светля

На 30.10.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 10:45 – 11:30 ч./ –  Сирищник:   Упи Іv-494, Кв.38

На 30.10.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 10:45 – 11:30 ч./ –  Слатино, Общ. Ковачевци

На 30.10.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 10:45 – 11:30 ч./ –  Смиров Дол

На 30.10.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 10:45 – 11:30 ч./ –  Чепино

На 31.10.2018 г. /09:45 – 10:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Габрешевци:   Мах. Богдановци, Мах. Бусарска, Мах. Гелевци, Мах. Зарковци, Мах. Клисурци, Мах. Костадиновци, Мах. Мутарска, Мах. Пешова, Мах. Полоканска, Мах. Равнище, Мах. Тихия Кът, Мах. Ущиринци

На 31.10.2018 г. /09:45 – 10:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Добри Дол, Общ. Трекляно:   Махала Горна Ливада, Махала Добридолски Воденици, Махала Паргова, Махала Савова

На 31.10.2018 г. /09:45 – 10:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Косово, Общ. Трекляно:   Махала Ангеловци, Махала Върбица, Махала Въргинци, Махала Дузинци, Махала Дурниловци, Махала Качаревци, Махала Лисичковци, Махала Пашинци, Махала Поповци, Махала Селото, Махала Сировичинци, Махала Такламановци, Махала Широки Дол

На 31.10.2018 г. /09:45 – 10:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Трекляно:   Махала Антовци, Махала Аплатовци, Махала Бакъмска, Махала Божуринци, Махала Бойкинци, Махала Връшинци, Махала Гебовци, Махала Горни Балабановци, Махала Димитрина, Махала Долни Балабановци, Махала Долно Гъжинци, Махала Корубинци, Махала Кръстинци, Махала Кьосинци, Махала Лисичковци, Махала Младост, Махала Павлевци, Махала Поповци, Махала Стойковци, Махала Сукинци, Махала Тодоровци, Махала Тошинци, Махала Трънярци, Махала Тупарци, Махала Цалакина, Махала Центъра, Махала Чавдаровци, Махала Шавудинци, Махала Щроклинци

Община Перник

На 01.11.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 02.11.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 03.11.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 04.11.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Кралев Дол:   3-Ти Март, 3-Ти Март, Божилец, Боян Витков, В.Левски, Васил Левски, Велико Търново, Волга, Волга, Волга, Голо Бърдо, Граничар, Драва, Дунав, Дъбрава, Еделвайс, Извора, Искър, Искър, Калофер, Калужерец, Лале, Лале, Лале, Люлин, Люлин, Люляк, Махала Айдарица, Махала Айдарица, Махала Орниче, Металург, Металург, Минзухар, Минзухар, Миньор, Орниче, Орниче, Отец Паисий, Отец Паисий, Родопи, Светлина, Синчец, Славей, Струма

На 01.11.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник:   Еверест, Илинден, Магистрала, Мах.Язовира, Младост, Мусала, Пролет, Рила, Сините Вълни, Черни Връх

На 01.11.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник

На 02.11.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Гълъбник:   Кв.25 Упи Xііі-353, Упи Vіі-112,Кв.16, Упи Хv-45, Кв.6

На 02.11.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Горна Диканя:   X-1583 , Кв 195, Горна Диканя, Махала Джорговица, Парцел Хіх-1127, Кв.116а, Пи203, Упи І-1517 Кв.211, Упи Х-1306, Кв.165

На 02.11.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Долна Диканя:   884 Кв.67а И 67б, 926, XIII-755,Кв.47, Гаджова Махала, Градините, Кв. 72, Упи V-955, 954, Упи Iv-838,Кв.62, Упи Ix=883 Кв 67а, Упи VII- 852, 854 Кв.65, Упи Xi-261, Кв.40, Упи XIII-990, Упи Хiv-749, Кв. 48, Х-260 Кв 40

На 02.11.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Дрен:   V-420 Кв.4, Втора, Двадесет И Втора, Двадесет И Девета, Двадесет И Осма, Двадесет И Пета, Двадесет И Първа, Двадесет И Седма, Двадесет И Трета, Двадесет И Четвърта, Двадесет И Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветдесет И Девета, Деветдесет И Осма, Деветдесет И Седма, Деветдесет И Трета, Деветдесет И Четвърта, Деветнадесета, Десета, Единадесета, М.Попова Махала, Махала Мали Дрен, Махала Тареина, Осемдесет И Девета, Осемдесет И Осма, Осемдесет И Пета, Осемдесет И Първа, Осемдесет И Трета, Осемдесет И Четвърта, Осемдесет И Шеста, Осемдесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петдесет И Втора, Петдесет И Девета, Петдесет И Осма, Петдесет И Пета, Петдесет И Първа, Петдесет И Седма, Петдесет И Трета, Петдесет И Четвърта, Петдесет И Шеста, Петнадесета, Първа, С.Дрен, Седемдесет И Втора, Седемдесет И Девета, Седемдесет И Осма, Седемдесет И Пета, Седемдесет И Седма, Седемдесет И Трета, Седемдесет И Четвърта, Седемдесет И Шеста, Седемдесета, Седемнадесета, Седма, Сто, Сто И Втора, Сто И Девета, Сто И Единадесета, Сто И Осма, Сто И Пета, Сто И Петнадесета, Сто И Първа, Сто И Седма, Сто И Трета, Сто И Тринадесета, Сто И Четвърта, Сто И Шеста, Трета, Тридесет И Втора, Тридесет И Девета, Тридесет И Осма, Тридесет И Пета, Тридесет И Първа, Тридесет И Седма, Тридесет И Четвърта, Тридесет И Шеста, Тридесета, Тринадесета, Хейзел Майнер, Четвърта, Четиридесет И Втора, Четиридесет И Девета, Четиридесет И Осма, Четиридесет И Пета, Четиридесет И Първа, Четиридесет И Седма, Четиридесет И Трета, Четиридесет И Четвърта, Четиридесет И Шеста, Четиридесета, Четиринадесета, Шеста, Шестдесет И Втора, Шестдесет И Девета, Шестдесет И Пета, Шестдесет И Първа, Шестдесет И Седма, Шестдесет И Трета, Шестдесет И Четвърта, Шестдесет И Шеста, Шестдесета, Шестнадесета

На 02.11.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Старо Село, Общ. Радомир:   VII-157 Кв.17, XXVІІ-XXVІІІ Кв.12, Мах.Дукова

На 02.11.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Студена, Общ. Перник:   Пи 000307, Находище Студена, Ален Мак, Баба Тонка, Барбеш, Бистрица, Боровец, Вардар, Вършец, Голо Бърдо, Ерма, Землище Мктп Щрабаг, Иван Вазов, Извън Регулация С.Студена Кариера, Каражинец, Мах.Кашова, Мах.Рулева, Местн.Каражинец/И.Р./, Простор, Разсадника, Рила, Родопи, Ропотамо, Рулева, Сините Вълни, Стария Площад, Струма, Христо Ботев

На 02.11.2018 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Чуковец, Общ. Радомир

На 02.11.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Богданов Дол:   Витоша, Георги Сава Раковски, Иван Вазов, Извор, Китка, Княз Борис I, Любен Каравелов, Отец Паисий, Петър Берон, Стара Планина, Хан Аспарух, Цар Калоян, Цар Симеон

На 02.11.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 09:15 – 15:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Радуй

На 02.11.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Батановци:   3ти Март, 6ти Септември, Акация, Александър Стамболийски, Батан Войвода, Бистрица, Братя Миладинови, Васил Левски, Владимир Заимов, Георги Бенковски, Граово, Желю Демиревски, Княз Борис I, Коста Тричков, Любен Каравелов, Мах.Делниче, Никола Вапцаров, Панайот Волов, Св.Св.Кирил И Методий, Средорек, Старо Село, Стефан Караджа, Стране, Струма, Трендафил Георгиев, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка

На 02.11.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Богданов Дол:   Васил Левски, Витоша, Георги Сава Раковски, Иван Вазов, Иглика, Извор, Китка, Княз Александър Батенберг, Княз Борис I, Любен Каравелов, Люлин, Мах.Дълга Бара, Мах.Стаменова, Отец Паисий, Петър Берон, Пирин, Пчела, Рила, Стара Планина, Струма, Теменуга, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Калоян, Цар Симеон, Чучулига

На 02.11.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Вискяр:   Іі-253 Кв.30

На 02.11.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Витановци:   Васил Левски, Кракра Пернишки, П-Л Іv-241, Кв.29, Упи І-51 Кв.14

На 02.11.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Гоце Делчев:   Ючдорушко Дере

На 02.11.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Зидарци

На 02.11.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Мещица:   Адалберт Антонов, Александър Димитров, Александър Невски, Александър Стамболийски, Андрей Жданов, Васил Коларов, Васил Левски, Велин Сърбов, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Генерал Толбухин, Генерал Тотлебен, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Сава Раковски, Гоце Делчев, Даме Груев, Детелина, Детелина Минчева, Димитър Благоев, Димитър Каляшки, Еделвайс, Елена Георгиева, Елин Пелин, Захари Стоянов, Иван Вазов, Йордан Йовков, Йорданка Николова, Капитан Петко Войвода, Кв.3 Упи Vііі-165, Кокиче, Комсомолска, Ленко, Леонид Брежнев, Лилия, Лиляна Димитрова, Маршал Жуков, Митко Палаузов, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Октомврийска Революция, Пейо Яворов, Път №63, Райна Княгиня, Рахила Ангелова, С. Мещица, Стадион, Пл.№140,Кв62, Свилен Русев, Сергей Румянцев, Синчец, Станке Димитров, ХVIII Кв.55а, Юрий Гагарин, Ястребино

На 02.11.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Перник:   Ахелой, Баба Тонка, Бараки Тмк Ленин, Бела Вода, Градина, Григорий Цамблак, Емине, Иван Асен Втори, Клокотница, Матей Преображенски, Света Гора, Симеон Радев, Симеоновград, Хан Аспарух, Хан Омуртаг, Цар Самуил

На 02.11.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Расник:   Брод, Казанджийска, Околовръстен Път

На 02.11.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Ярджиловци:   Ален Мак, Арда, Асен Китанов, Велин Асенов, Георги Димитров, Девети Септември, Иван Алексиев, Йордан Станоев, Китка, Кракра, Никола Вапцаров, Оборище, Орниче, Осоица, Перник, Първи Май, Рила, Свилен Русев, Средна Гора, Стара Планина, Струма, Тодор Димитров, Христо Смирненски

На 02.11.2018 г. /09:15 – 15:00 ч./ –  Расник

На 02.11.2018 г. /13:00 – 13:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Люлин, Общ. Перник:   С. Люлин, М. Чокладиновец

На 02.11.2018 г. /13:00 – 13:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Перник:   21-Ва, Арх. Йордан Миланов, Благой Гебрев, Блокове На Р-К Тева, Варшава, Велчова Завера, Владимир Комаров, Двадесет И Втора, Двадесет И Трета, Жк. Тева, Пи 725.25, Зоя Космодемянская, Иван Земнухов, Изток, Кв. Тева, Кв. Тева, Упи Xi, Кв.193, Крушовска Република, Лев Толстой, Луганск, Максим Горки, Мах.Лалова, Младен Стоянов, Мошино, Огнян Станков, Олег Кошевой, Освобождение, Пушкин, Пхенян, Радомирска Република, Сергей Есенин, Сини Вир, Тева, Улан Батор, Упи V-7050 Кв.118, Урса, Хавана, Ханой, Хемус, Чернишевски, Юрий Гагарин

На 02.11.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Перник:   Жк. Тева, Пи 725.25, Тева

На 04.11.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Перник:   Ален Мак, Бачо Киро, Божур, Ела, Изток, Йордан Благоев, Калина, Калинин, Луганск, Могиличе, Момина Сълза, Никола Козлев, Палма, Рашо Димитров, Роза, Света Петка, Сергей Румянцев, Чинар, Юрий Гагарин

На 29.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 30.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 31.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 01.11.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 02.11.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 03.11.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Перник:   1-Ва, 1-Ва, 1-Ва, 10-та, 11-та, 12-та, 12-та, 14-та, 16-та, 17-та, 2-ра, 2-ра, 3-та, 3-та, 4-та, 4-та, 5-та, 5-та, 6-та, 6-та, 7-ма, 7-ма, 8-ма, 8-ма, 9-та, Ален Мак, Батак, Бачо Киро, Благой Гебрев, Благой Гебрев, Благой Гебрев, Благой Гебрев, Божур, Бродо, Бродо, Бродо, Бучински Път, Воронеж, Георги Мамарчев, Георги Мамарчев, Георги Мамарчев, Георги Мамарчев, Димова Махала, Димова Махала, Димова Махала, Димова Махала, Добруджа, Добруджа, Ела, Елена, Златоград, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Йордан Благоев, Йордан Благоев, Калина, Калинин, Карл Маркс, Кишинев, Козлодуи, Козлодуи, Краснодар, Куйбишев, Къкринско Ханче, Лом, Лом, Лом, Лом, Луганск, Луганск, Луганск, Мадара, Мадара, Мах.Портарева, Мах.Портарева, Мах.Портарева, Могиличе, Момина Сълза, Никола Козлев, Никола Чучулков, Новгород, Оряхово, Палма, Перущица, Преслав, Рашо Димитров, Рашо Димитров, Рашо Димитров, Рашо Димитров, Роза, Рудничар, Рудничар, Рудничар, Рудничар, Св.Св.Кирил И Методий, Св.Св.Кирил И Методий, Света Петка, Сергей Румянцев, Силистра, Силистра, Силистра, Ставропол, Стомана, Стомана, Стомана, Струма, Тева, Тутракан, Търново, Търново, Харков, Хасково, Христо Смирненски, Хумни Дол, Хумни Дол, Хумни Дол, Хумни Дол, Чинар, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Ямбол

На 29.10.2018 г. /09:00 – 09:30 ч./ –  Перник:   Владайско Въстание, Владимир Комаров, Волга, Възход, Грамаге, Димитър Благоев, Добри Миланов, Дунав, Дъбрава, Евгении Ачанов, Йордан Лютибродски, Кв. Старата Църква, Климент Охридски, Костенец, Кралевски Път, Лиляна Димитрова, Мах.Горна Църква, Мах.Тутулова, Махала Стара Църква, Момин Проход, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Рилски Езера, Танчовица, Трайко Живков, Хемус, Църква, Чуйпетлово

На 29.10.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Горна Диканя

На 29.10.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Даскалово:   Втора

На 29.10.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Драгичево:   Байкал, Възраждане, Георги Бенковски, Кракра, Магистрала, Мария Луиза, Пирин, Първа, Райна Княгиня, Рила, Рударска, Стара Планина, Стефан Караджа, Струма, Тинтява, Христо Ботев, Цар Симеон, Явор, Янтра

На 29.10.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Мърчаево:   Мърчаево Пи 52, Рударски Път, Цар Симеон I/Кост.Темелков/

На 29.10.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Рударци:   1452, 3-Ти Март, Lxxxііі-1526 Кв.121, XVIII-1965,1967 Кв.127, Арда, Балчик, Бели Брег, Божур, Бор, Борова Гора, Боровец, Бреза, Бузлуджа, Бургас, Вардар, Варна, Васил Априлов, Ваташка, Вела Пеева, Веслец, Витоша, Ген.Столетов, Гео Милев, Гоце Делчев, Гурко, Дабо, Добрич, Драва, Дренов Дол, Дулова, Дунав, Ерма, Ехо, Загарица, Захари Зограф, Здравец, Земен, Иван Вазов, Изгрев, Искър, Йовчова, Кало, Камчия, Капенешка, Кирил И Методий, Кирил Пчелински, Кракра, Кривуля, Лаката, Лиляна Димитрова, Лом, Лопянска Гора, Людмила Димитрова, Люлин, Марица, Мария Луиза, Местн.Кало, Металург, Минерал, Миньор, Михаил Дойчев, Москва, Несебър, Никола Вапцаров, Обеля, Оборище, Опълченска, Острица, Отец Паисий, Перник, Пирин, Пловдив, Поморие, Презвитер Козма, Пчелинска, Първи Май, Радомир, Райко Янков, Рено, Рига, Рила, Родопи, Розова Долина, Ропотамо, Рударска, Рудничар, С.Рударци, Самоков, Сандански, Св. Иван Рилски, Свищов, Селимица, Силистра, Синчец, Скобелев, Смолян, Солун, София, Средна Гора, Стара Планина, Стефан Караджа, Стримон, Струма, Темелко Ненков, Тинтява, Трън, Ул.Вардар/Ул.Силистра, Упи LXXXIV-2229,Кв.21., Упи І-1427 Кв.80б, Упи Х|Х,Кв.107а, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цветaна Живкова, Черни Връх, Шипка, Шумнатица, Янтра, Ясен, Ястребец

На 29.10.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник:   Баба Тонка, Бачо Киро, Блато, Божур, Бурковица, Бързатица, Васил Левски, Вит, Витоша, Георги Бенковски, Георги Раковски, Горска Поляна, Градище, Дъбрава, Еверест, Еделвайс, Иван Вазов, Иглика, Извор, Искър, Йордан Корчев, Калоян, Капитан Петко Войвода, Кирил Богданов, Кокиче, Кольо Фичето, Крайречна, Лебед, Леденика, Лилия, Лъката, Люлин, Мах.Бугьовец, Мах.Каназирова, Мах.Кюлова, Мах.Опашиница, Мах.Шестакова, Мах.Язовира, Местн.Буката/И.Р./, Местн.Шарков Дол /И.Р./, Местн.Шумнатица, Могилата, Незабравка, Оборище, Одеса, Панайот Волов, Панайот Хитов, Перуника, Пороя, Първи Май, Разсадника, Райна Княгина, Рибарица, Самуил, Слатина, Спортист, Стадионна, Стефан Караджа, Струма, Съединение, Теменуга, Тодор Каблешков, Хаджи Димитър, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Проданов, Цар Иван Асен I, Чифлик, Шийница, Юрий Гагарин, Явор, Янтра

На 29.10.2018 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Рударци:   Вела Пеева, Гео Милев, Камчия, Капенешка, Марица, Москва, Оборище, Първи Май, Родопи, Розова Долина, Ропотамо, Рударска, Селимица, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Черни Връх, Шумнатица

На 29.10.2018 г. /09:15 – 10:00 ч./ –  Перник:   V-502.1010, Братя Миладинови, Брегалница, Булаир, Владислав Граматик, Войниковец, Габрово, Ген Владимир Вазов, Гергина, Гоце Делчев, Гр. Перник, Кв. 4 УпиII, Граово, Григор Парличев, Даме Груев, Димитър Талев, Добри Чинтулов, Драгановец, Драгановец Залес.Пояс, Екзарх Йосиф, Златни Мостове, Знеполе, Иван Рилски, Илинден, Илия Бешков, Инженерна, Инжинерен, Калиманци, Кино Салон, Китка, Константин Величков, Косово Поле, Кракра, Кракра Пернишки, Кресна, Крушовска Република, Кръстю Асенов, Ловеч, Мах.Зарина /И.Р./, Михаил Георгиев, Михаил Герджиков, Никола Карев, Омуртаг, Пере Тошев, Петко Каравелов, Погреби, Поп Пейо, Презвитер Козма, Райна Княгиня, Розова Долина, Руй, Русалка, Самоков, Сандански, Св.Иван Рилски, Св.Св.Кирил И Методий, Стримон, Струма, Тодор Влайков, Трявна, Физкултурна, Хайдут Велко, Христо Ботев, Цанко Церковски, Централна Градска Част, Черноризец Храбър, Чичо Стоян, Яне Сандански

На 29.10.2018 г. /09:15 – 15:00 ч./ –  Перник:   Кино Салон, Кракра, Петко Каравелов, Розова Долина, Струма

На 29.10.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Големо Бучино:   Бачова Махала, Витоша, Даскала, Дъбрава, Кедър, Кокиче, Кракра, Люлин, Нарцис, Република, София, Струма, Упи Xxiv Кв. 39, Яланджийска, Ясен

На 29.10.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Драгичево:   V-14,Кв.83, Vіі-555 Кв.80, Александър Боянов, Александър Танев, Байкал, Бор, Васил Априлов, Васил Левски, Витоша, Владайска, Възраждане, Върла Стрън, Горно Драгичево, Горно Драгичево/Гола Могила, Горно Драгичево/Копринено Орище, Гранит, Долно Драгичево, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Калиница, Каменица, Кокиче, Кракра, Лебед, Любен Каравелов, Люлин, М.Копринено Орище Пи 324, Магистрала, Мария Луиза, Мах.Крушите, Местност Горно Драгичево, Местност Горно Драгичево/Ал Танев, Местност Горно Драгичево/Борова Гора, Местност Горно Драгичево/Вилите, Местност Горно Драгичево/Гола Могила, Местност Горно Драгичево/Копринено Орище, Местност Горно Драгичево/Крушите, Местност Горно Драгичево/Селимите, Местност Горно Драгичево/Черешите, Минзухар, Миньор, Мрамор, Никола Вапцаров, Оборище, Панайот Волов, Пи 020003, Пи 1625,М.Серимеж, Пирин, Реката, Република, Рила, Ропотамо, Рударска, Сава Асенов, Серимеж, Средорек, Умище, Упи VIII-1426, Физкултурна, Христо Ботев, Черни Връх, Янтра

На 29.10.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Мало Бучино:   Люлин/2-ра/

На 29.10.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Перник:   Бучински Път

На 29.10.2018 г. /10:00 – 12:00 ч./ –  Драгичево:   V-14,Кв.83, VІІ-555 Кв.80, Александър Боянов, Александър Танев, Бор, Владайска, Възраждане, Върла Стрън, Горно Драгичево, Горно Драгичево/Гола Могила, Горно Драгичево/Копринено Орище, Гранит, Здравец, Ивайло, Лебед, М.Копринено Орище Пи 324, Мах.Крушите, Местност Горно Драгичево, Местност Горно Драгичево/Ал Танев, Местност Горно Драгичево/Борова Гора, Местност Горно Драгичево/Вилите, Местност Горно Драгичево/Гола Могила, Местност Горно Драгичево/Копринено Орище, Местност Горно Драгичево/Крушите, Местност Горно Драгичево/Селимите, Местност Горно Драгичево/Черешите, Минзухар, Мрамор, Оборище, Панайот Волов, Пи 020003, Пи 1625,М.Серимеж, Реката, Република, Сава Асенов, Серимеж

На 29.10.2018 г. /10:00 – 12:00 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Мърчаево:   10-та

На 29.10.2018 г. /13:30 – 15:00 ч./ –  Перник:   V-502.1010, Братя Миладинови, Брегалница, Булаир, Владайско Въстание, Владимир Комаров, Владислав Граматик, Войниковец, Волга, Възход, Габрово, Ген Владимир Вазов, Гергина, Гоце Делчев, Гр. Перник, Кв. 4 УпиII, Грамаге, Граово, Григор Парличев, Даме Груев, Димитър Благоев, Димитър Талев, Добри Миланов, Добри Чинтулов, Драгановец, Драгановец Залес.Пояс, Дунав, Дъбрава, Евгении Ачанов, Екзарх Йосиф, Златни Мостове, Знеполе, Иван Рилски, Илинден, Илия Бешков, Инженерна, Инжинерен, Йордан Лютибродски, Калиманци, Кв. Старата Църква, Кино Салон, Китка, Климент Охридски, Константин Величков, Косово Поле, Костенец, Кракра, Кракра Пернишки, Кралевски Път, Кресна, Крушовска Република, Кръстю Асенов, Лиляна Димитрова, Ловеч, Мах.Горна Църква, Мах.Зарина /И.Р./, Мах.Тутулова, Махала Стара Църква, Михаил Георгиев, Михаил Герджиков, Момин Проход, Никола Вапцаров, Никола Карев, Никола Парапунов, Омуртаг, Пере Тошев, Петко Каравелов, Погреби, Поп Пейо, Презвитер Козма, Райна Княгиня, Рилски Езера, Розова Долина, Руй, Русалка, Самоков, Сандански, Св.Иван Рилски, Св.Св.Кирил И Методий, Стримон, Струма, Танчовица, Тодор Влайков, Трайко Живков, Трявна, Физкултурна, Хайдут Велко, Хемус, Христо Ботев, Цанко Церковски, Централна Градска Част, Църква, Черноризец Храбър, Чичо Стоян, Чуйпетлово, Яне Сандански

На 30.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:15 – 15:00 ч./ –  Перник:   Арх. Йордан Миланов, Архитект Йордан Пешев, Благой Гебрев, Изток, Кадиевка, Клемент Готвалд, Луганск, Младен Стоянов, Младен Стоянов Кв.63 Парцел, Монтана, Мошино, Рашо Димитров, Юрий Гагарин

На 30.10.2018 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Перник:   Алеко Константинов, Димчо Дебелянов, Иван Вазов, Любен Каравелов, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Софийско Шосе

На 30.10.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Кладница:   Горско Стоп.Витошко

На 30.10.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник:   Пояс №1на Язовир Студена

На 30.10.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Перник:   Благой Гебрев, Бучински Път, Изток, Калинин, Карл Маркс, Клемент Готвалд, Ленински Проспект, Лом, Мах.Портарева, Минск, Несебър, Одеса, Оряхово, Стомана, Търговска, Хасково, Юрий Гагарин

На 30.10.2018 г. /09:15 – 15:00 ч./ –  Перник:   Благой Гебрев, Изток, Карл Маркс, Ленински Проспект, Минск, Одеса, Търговска

На 31.10.2018 г. /09:15 – 12:00 ч./ –  Кладница:   Бор, Васил Левски, Витоша, Дабо, Калиница, Каменарска, Матница, Младост, Москва, Омуртаг, Петър Янчов, Рила, Спас Бурнов, Стамен Милкин, Струма, Цар Самуил, Цар Симеон, Юрий Гагарин, Яровец

На 31.10.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Перник:   Димитър Благоев, Добри Миланов, Кв. Старата Църква, Мах.Горна Църква, Махала Стара Църква, Църква

Община Радомир

На 02.11.2018 г. /08:15 – 09:45 ч./ –  Владимир:   Пи 149 Кв,14

На 02.11.2018 г. /08:15 – 09:45 ч./ –  Долна Диканя

На 02.11.2018 г. /08:15 – 09:45 ч./ –  Долни Раковец:   Кв.22,Упи Х-206, М-Ст Банята , Упи Xi-306, П-Л Іх-428, Кв.27, Упи 1-167  Кв.11, Упи Іі-26, Упи Хі-34, Кв.1

На 02.11.2018 г. /08:15 – 09:45 ч./ –  Друган:   Vі-485,Кв. 45, Чачулова Махала

На 02.11.2018 г. /08:15 – 09:45 ч./ –  Кондофрей:   Общ.Радомир

На 02.11.2018 г. /08:15 – 09:45 ч./ –  Радомир:   Антим I, Априлско Въстание, Божур, Васил Петлешков, Върба, Ген. Столетов, Детелина, Драва, Еделвайс, Здравец, Иван Георгиев, Иван Соколов, Иглика, Ильо Войвода, Климент Охридски, Кокиче, Коста Миланов, Мах.Гьорева, Опълченска, Райко Даскалов, Райна Княгиня, Роза, Самарско Знаме, Соболч, Станко Косовски, Трети Март, Хан Омуртаг

На 02.11.2018 г. /08:15 – 09:45 ч./ –  Стефаново, Общ. Радомир:   Мах.Горни Раковец, Мах.Егреците, Упи Іx-1083,1084

На 02.11.2018 г. /08:15 – 09:45 ч./ –  Червена Могила

На 31.10.2018 г. /09:30 – 10:15 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Радомир:   Райко Даскалов, Алеко Константинов, Александър Ботев, Александър Стамболийски, Арката, Батенберг, Бенковска, Блок Ное – 2, Вардар, Васил Левски, Войнишко Въстание, Върба, Генерал Кантарджиев, Деян Гебрев, Дупнишка, Евтим Рангелов, Иван Асен II, Кирил И Методи, Кубрат, Кюстендилска, Люлякова, Майор Чиляев, Мирчо Христов, Младост, Ное, Оборище, Пирин, Подпор. Константин Цанков, Полк. Митрев, Преспа, Райко Даскалов, Свилен Русев, Свобода, Стефан Пергелов, Търново, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Освободител, Шар, Шейново

На 31.10.2018 г. /09:30 – 15:00 ч./ –  Радомир:   Батенберг, Войнишко Въстание, Свобода, Цар Освободител

Община Трън

На 01.11.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./   На 02.11.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ –  Трън:   8ми Март, 9ти Септември, Александър Стамболийски, Атанас Ботев, Бор, Васил Левски, Вельо Стоянов, Владо Васев, Владо Тричков, Връх, Възраждане, Георги Димитров, Гочо Гопин, Денчо Знеполски, Десета, Ева Волицер, Еднофамилни Жилища, Здравец, Мах.Шиловец, Мир, Младост, Мосаловска, Народна Воля, Петко Д. Петков, Петър Асенов, Стадион, Стефан Караджа, Тако Пеев, Тенеси, Хаджи Димитър, Хараламби Стоянов, Христо Ботев, Чарчалат, Юрий Гагарин, Яким Тошков

На 01.11.2018 г. /08:45 – 16:15 ч./   На 02.11.2018 г. /08:45 – 16:15 ч./ –  Трън:   Александър Стамболийски

На 29.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 30.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 31.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 01.11.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 02.11.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Трън:   8ми Март, Георги Бабичев, Граничар, Денчо Знеполски, Мах.Горно Баринци, Мурговица, Нов Живот, Руй, Света Троица

 

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP