Красимир Герчев

Инж. Красимир Герчев разпореди почистване на пътищата и речните корита на територията на община Разлог. За подобряване проводимостта на речните корита се предвижда почистване на наличните в тях наноси. С тези превенции ще бъде намален рискът от излизане на реките от коритата им и наводняване на прилежащи терени. Провеждат се и незабавни действия за почистване на затлачените с наноси и растителност крайпътни канавки за обезопасяване на потенциално опасните пътни участъци с цел недопускане на ПТП. “Поддръжката на пътната инфраструктура през експлоатационния й период е не по-малко важен процес от самото й изграждане. На първо място е гаранция за много добра транспортна комуникация и е от изключителна важност за комфорта на ползващите я”, коментира инж. Красимир Герчев.