Д-р Арбен Мименов

3449,05 лева са постъпили от различни дарения в Общински фонд „С 1 лев в помощ на болните деца от община Сатовча” през вторите четири месеца на тази година. За същия период от време – 1 май-31 август, с решение на комисията са изразходвани 750,00 лева. „Жители на община Сатовча и представители на институции и фирми не спират да даряват средства за лечението на болни деца, което няма как да не ни радва. Тази съпричастност към болката на другия е похвална”, коментира общинският кмет Арбен Мименов, който е в основата за създаването на фонда. От началото на неговото съществуване на 1 август 2006 г. до момента са събрани общо 125 943,31 лева. От тази сума са изплатени 88 386,15 лева за лечението на общо 58 деца, на 17 от тях е отпусната и допълнителна финансова помощ. Наличните средства в общинския фонд към края на август са 37 557,16 лева. С най-много средства е подпомогнато момче от село Плетена – 10 924,58 лева в периода 2008-2013 година. Най-много средства във фонда са набрани през 2015 година – 14 173 лева.