Документалният филм „Спасяването 1943“ бе представен на гоцеделчевската общественост по инициатива на Областна администрация-Благоевград, реализирана съвместно с Народно читалище „Просвета – 1865“ – гр. Гоце Делчев. На представянето на филма присъства зам. областният управител на Благоевградско Иван Стоянов и кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов. Представянето е по повод 75-годишнината от спасяването на българските евреи от Холокоста и е от поредицата инициативи на Областна администрация-Благоевград и читалища на територията на областта.

С Решение на МС бе одобрена Работната програма за 2018 г. на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз. В нея са включени две дейности за изпълнение от областните администрации: Събития за популяризирането на европейското културно многообразие и провеждане на комуникационни инициативи за отбелязване на приноса на Република България в спасяването на евреите от Холокоста.