ОбС поиска отпускане на персонални пенсии за сираците Даниела и Николай Стойчеви

 

Общинският съвет в Долна баня отпусна общо 1000 лева за лечение на нуждаещите се долнобанци Йордан Радев, Йордан Иванов и Стефан Славев. Съветниците решиха общината да внесе предложение в Министерския съвет на Република България за отпускане на персонални пенсии на нуждаещите се деца Даниела и Николай Стефанови Стойчеви, чиято майка е починала.

Владимир Джамбазов

Общинските съветници единодушно гласуваха предложените корекции в поименния списък за капиталовите разходи за годината. На заседанието местните парламентаристи решиха да бъде сключен нов договор за срок от шест години за ползвания стоматологичен кабинет с площ от 37 кв.м от доктор Ива Кацарова и нейната фирма „Амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ по дентална медицина“.

На ноемврийската сесия общинските съветници упълномощиха кмета на община Долна баня Владимир Джамбазов да подпише запис на заповед с Държавен фонд „Земеделие“ относно финансирането на три проекта, а именно: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища“ в размер на 446 хиляди лева, „Реконструкция на улици и тротоари и подмяна на улично осветление“ в размер на 161 хиляди лева и „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на Детска градина „Юрий Гагарин“ ведно с прилежащото дворно пространство“ за 48 хиляди лева.