Групата си направи пикник и бе в превъзходно настроение.

Туристите ветерани се събраха на чудесен пикник сред красивата гора в околностите на курортния град Сандански. Туристите, бодри и със слънчево настроение, поеха на излет до бившата резиденция, понастоящем мотел в землището на село Поленица.

Виолета Петкова и Стоян Харизанов

След като разгледаха за кой ли път прекрасната градина с езерото, те поседнаха на поляната, за да…

Подробности в печатното издание