Ученици от трети и четвърти клас от Средното училище с изучаване на чужди езици „Св. Климент Охридски” в Благоевград участваха в екологична образователна програма за Национален парк „Рила”. Децата се запознаха с характерните и забележителните обекти на природата и с правилата за поведение в защитената територия. По време на посещението на интерпретативния маршрут – екопътеката „По долината на река Бели Искър” на територията на Национален парк „Рила“, както и в Посетителския информационен център в Самоков, експертите от парка представиха пред малките природолюбители редките и уникални биологични видове, обитаващи вековните гори и високопланинските езера. Учениците проявиха интерес и показаха много знания по време на цялото учебно пътуване. Програмата завърши с прожекция на филма „Национален парк Рила и зоната на вечните снегове“ и представяне на петия „Национален ученически конкурс „Национален парк Рила“ – познат и непознат“. И през тази учебна година Дирекция „Национален парк Рила“ продължава целенасочената си работа в сферата на природозащитното образование с учениците от начален курс от Средното училище с изучаване на чужди езици „Св. Климент Охридски” в Благоевград. Предвиждат се за в бъдеще поредица от десетки беседи и срещи с учениците.