Компанията положи 57 км кабелни линии

ЧЕЗ Разпределение България осигури 13 MW мощност в първия етап на захранване с електроенергия на индустриална зона „Божурище. В рамките на проекта компанията положи 56 935 метра кабелни линии средно напрежение от кв. Модерно предградие до локацията. За изграждане на новата енергийна инфраструктура ЧЕЗ Разпределение инвестира 1, 65 млн. лв. За захранване на отделните обекти, разположени на територията на индустриалната зона, е изграден  вътрешен пръстен с нови кабелни линии 20 kV, с обща дължина на вложения кабел близо 13 км.

„За нас е важно да инвестираме в подобни проекти, които допринасят за икономическото развитие на страната. Те привличат милиони левове чуждестранни инвестиции, като същевременно водят до разкриването на много нови работни места. Надяваме се зоната да се развива успешно и съобразно нуждите на града и хората“,  коментира Томаш Пецка, главен директор „Управление на активите“ на ЧЕЗ Разпределение България.

Осигуряването на 13 MW мощност е само първият етап от проекта по електрозахранване на индустриалната зона в Божурище. След пълното му изпълнение ЧЕЗ Разпределение България ще осигури мощности от 30 MW.