Камарата на строителите в България (КСБ) е изпратила писмо до Виле Итала, директор на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), с искане за незабавна среща „заради разпространяването на подвеждаща информация, свързана с изразходването на европейски средства“, съобщават от КСБ.

В писмото, предоставено на медиите, се посочва, че официално регистрираните фирми в Централния професионален регистър на строителя са близо 5100, включително чужди компании, в които са заети над 250 хиляди души. Заявява се, че от създаването си до сега КСБ и фирмите, нейни членове, винаги са работили, спазвайки стриктно законите в България и европейските нормативи, включително при конкурсите и обществените поръчки.

С оглед наближаващите европейски избори, които през 2019 г. съвпадат и с местните избори в България, ставаме свидетели на неприемливи медийни атаки, зад които прозират политически интереси. КСБ счита, че всички договори по европейските програми са реализирани и приключили законосъобразно и съответно под контрола и одита на българските и европейските институции, се посочва в писмото.

Отбелязва се, че нееднократно, включително и на организирани съвместни събития с участие на представители на ОЛАФ, КСБ е декларирала желанието си за работно партньорство с ОЛАФ и намеренията си да противодейства на всички опити за злоупотреба и измами с европейски средства. От камарата заявяват още веднъж готовността си да съдействат на ОЛАФ и да гарантират правомерното използване на подкрепата на ЕС.

КСБ е авторитетна организация, член на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC), като представител на ръководството на камарата е вицепрезидент на организацията. Разпространяването на подобни информации уронва престижа на българския строителен бранш, подкопава доверието в българските и европейските институции, уврежда имиджа на нашата страна. Затова КСБ настоятелно моли за срещата с ОЛАФ, която ще допринесе за изясняване на обективната истина, се посочва в писмото.

КСБ изразява желание и готовност за съвместни инициативи, свързани с прозрачността при усвояването на европейските средства, заявяват още от камарата.