Най-голямата по обем лизингова сделка за доставка на автобуси в страната беше сключена между Столична община и „Сожелиз България” ЕООД. Търгът е спечелен от дъщерното дружество на „Сосиете Женерал Експресбанк”, в партньорство с MVB Truck&Bus Bulgaria (официален представител на MAN Truck & Bus AG) и е с 8-годишен период на финансиране.

Сумата на лизинговия договор възлиза на над 40 млн. лева. Водещо обстоятелство за „Сожелиз” при отпускането на лизинг за толкова дълъг период е ключовата роля на „Столичен автотранспорт” при осигуряване на цялостната транспортна схема в София, стабилното финансово състояние на принципала – Столична община, както и видът на финансираните активи.

Новите съчленени 18-метрови автобуси с двигатели на природен газ, модел MAN Lion’s City G, пристигат в София в началото на 2019 година. Те са част от програмата за развитие на транспорта и подобряване качеството на атмосферния въздух на Столична община.

Обновяването на автобусния парк с нови превозни средства е гаранция за намаляване на шумовите и праховите замърсявания. Счита се, че за големите градове качеството на въздуха е по-важно от глобалното затопляне, т.е. първият приоритет са мерките за намаляването на такива емисии като NOx, NO2 и фини прахови частици, като София е част от мрежата на световните столици, които работят за намаляване на вредните емисии. С изпълнението на Плана за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична община се цели намаляване на емисиите на СО2 с до 20% до 2020 година.

 

 

 

 

 

Източник: novini.bg