Европейската комисия ще прекрати частично наблюдението си над България, предаде БТА. Това гласи част от доклада, разпространен от Брюксел, за напредъка на странати ни и Румъния. „Ние сме готови да прекратим изцяло наблюдението над България през 2019 г., като приключва мандатът на тази комисия“, заявиха още от органа на изпълнителната власт на Европейския съюз.

„В доклада се отчита, че България продължава да отбелязва стабилен напредък в изпълнението на окончателните препоръки, които отправихме през януари 2017 г. Тези реформи са необходими за ефективната борба с корупцията и организираната престъпност. Убеден съм, че ако настоящата положителна тенденция продължи и ако напредъкът се запази трайно и необратимо, процесът по МСП за България може да бъде приключен преди края на мандата на настоящата комисия“, заяви първият заместник-председател на комисията Франс Тимерманс.

„Три от шестте показателя (за независимостта на съдебната власт, законодателната рамка и организираната престъпност, бел. ред.) са временно затворени. Ако тази положителна тенденция продължи и България продължи да поддържа това темпо, ЕК ще премахне процедурата преди изтичането на мандата на тази комисия. Отново става дума за цели, това не е краен срок. Това може да се постигне, ако България продължава с това темпо и тази енергия. Важно е България да продължи да прави това и след отпадането на мониторинга, разбира се“, каза още Тимерманс.

Комисията вярва, че България ще продължи усилията си за реформи и ще бъде в състояние да изпълни всички оставащи препоръки. Тя ще продължи да следи отблизо напредъка и ще направи допълнителна оценка на постигнатите резултати преди края на настоящия си мандат. Комисията очаква, че с това процесът по МСП за България ще бъде приключен. За да постигне тази цел, България се приканва да продължи да следва настоящата положителна тенденция, насочена към изпълнението на всички оставащи препоръки.

За Румъния в доклада се препоръчват промени в борбата срещу корупцията и промяната на начина на назначаването на прокурор.

За двете страни бе посочено, че медиите не трябва да бъдат подлагани на натиск.