От Комисията за защита на конкуренцията съобщиха, че паралелно със започналия нов секторен анализ на пазара на горива извършват и последващ контрол за пълно, точно и своевременно спазване на поетите задължения през март 2017 г.

Проверяват се „Лукойл България” ЕООД, „Еко България“ ЕАД, „Шел България“ ЕАД, „ОМВ България“ ООД, „НИС Петрол“ ЕООД и „Петрол“ АД.

Големите петролни фирми се ангажираха да не обменят информация и да уволняват дисциплинарно служители, които не спазват изискването за конфиденциалност на търговската информация.

Забранени са контактите между служителите на собствените и конкурентните бензиностанции.

Забранено е обсъждането на търговска информация в рамките на Българската петролна и газова асоциация.

Антимонополният орган припомня, че приема сигнали за нарушения от всички физически и юридически лица.