Кирил Ананиев

„Подписването на договорите за доставката на общо 280 нови линейки е първата реална стъпка към същинското изпълнение на проекта за обновяване и модернизация на спешната помощ у нас. Стартирането и реализацията на този проект е водещ приоритет за мен и екипа ми, тъй като чрез него ние ще подобрим достъпа на гражданите до спешна медицинска помощ и ще извършим цялостна модернизация на системата на спешната помощ“, обясни министърът на здравеопазването Кирил Ананиев на официална церемония по подписването на договорите за доставка, гаранционно и сервизно обслужване на общо 280 броя нови линейки.

От тях 185 броя са конструирани и оборудвани за превоз, мониторинг и първоначално лечение на пациенти, а другите 95 са за интензивно лечение. Всички те трябва да бъдат снабдени с медицинско оборудване и медицинска апаратура. Общо 400 линейки, ремонт и изграждане на филиали на спешни центрове се предвижда да се осигурят по проекта, общата стойност на двата договора възлиза на 38 300 640, 00 лв. с ДДС. Срокът за доставка на първите оборудвани линейки и по двата договора е до 60 календарни дни. Останалите трябва да бъдат доставени в срок до 120 дни от заявката на Министерството на здравеопазването, по график за следващите 3 години. Гаранционният срок на всяка от оборудваните линейки, както и на медицинската апаратура и оборудване, е 5 години, коментира Ананиев.

В конкурса за доставка на 400 нови линейки постъпиха общо 7 оферти по две от общо 4 позиции. След провеждане на процедура по реда на ЗОП „София франс ауто“ АД е определена за изпълнител по две от обособените позиции.

За останалите две позиции, свързани с доставката на високопроходими линейки и такива 4х4, оферти не постъпиха при първоначалния етап на проведената процедура. В момента тече нов конкурс.

Ананиев обясни, че в момента Системата за спешна медицинска помощ разполага с 651 линейки, разпределени в 28-те ЦСМП. Част от автопарка е амортизиран, но с реализацията на проекта ще бъдат подновени повече от 2/3 от автопарка.

 

 

 

 

Източник: news.bg