По проект за 4 млн. лв. бяха ремонтирани сградите на общината, полицията и Основно училище „Митрополит Авксентий Велешки“ в Самоков. На пресконференция в заседателната зала на община Самоков бяха представени резултатите от реализирания проект.

На нея присъстваха ръководството на Районното управление на МВР, инж. Борислав Апостолов от фирмата изпълнител и общинското ръководство. Арх. Надежда Клинчева, която е ръководител на проекта, представи резултатите от реализацията му.

Предвид дългата зима в Самоков административните сгради определено имаха нужда от внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт. Изпълнението на мерките ще допринесе за намаляване на разходите за енергия, удължаване на жизнения цикъл и рентабилна експлоатация. Основен ремонт бе извършен на сградата на общината, с цел внедряване на мерки за енергийна ефективност. Ремонтът включва основната сграда, ритуалната зала и подземния паркинг. Ремонтирана бе и топлата връзка от паркинга към основната сграда, както и покривът на топлата връзка между сградата на общината и бившия Партиен дом. Изцяло бе подменена дограмата, поставена бе вътрешна изолация, подмени се отоплителната и осветителната инсталация и се постави пожароизвестителна система. Във връзка с реализацията на проекта бе ремонтиран и подземният паркинг. В сградите на Основно училище „Митрополит Авксентий Велешки” и тази на полицията бе направен ремонт на фасадите, подмяна на дограмата, обновяване на осветителните и отоплителните системи и изолация на покривите на целия сграден фонд. Паралелно с ремонтите, предвидени по програмата, бяха извършени и други ремонти и дейности по сградите. Със средства на общината се дофинансира изграждането на подземния паркинг, както и довършителни дейности в училището. Бяха ремонтирани и класните стаи със средства на училището. По отношение на сградата на РУ на МВР бяха предприети действие по осигуряване на терен за катастрофиралите автомобили и те вече няма да се намират в центъра на града.