А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места

1 Строителен инженер /техник/                               Висше образование

1 Инженер автоматизация                                       Висше образование

1 Медицинска сестра                                                Висше образование

1 Инженер, производствена ефективност              Висше образование

2 Психолози                                                              Висше образование

 
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 69 места

1 Тапицер                                                                Начално и по- ниско образование

1 Автомонтьор                                                        Средно образование

1 Търговски представител                                     Средно образование

1 Шофьор, международни превози                       Средно образование

3 Ръчници                                                                Средно, основно образование

1 Техник, сигнални системи                                   Средно образование                                        1 Диспечер,транспортни средства                        Средно образование

1 Оператор на траш машина                                 Средно образование

8 Работници, сладкарско производство               Средно образование

6 Машинни оператори, товарачни машини          Средно образование – почистване на

/ мини и кариери /                                                   пътища и магистрали

1 Заварчик МИГ-МАГ                                              Средно, основно образование

2 Шивачи, обувки                                                    Средно образование

2 Кранисти                                                               Средно професионално образование

2 Електрошлосери                                                  Средно професионално образование                         

 
1 Механошлосер

1 Администратор, хотел

 Средно професионално образование

Средно образование

 
3 Заварчици

 

1 Обслужващ, магазин

Средно професионално образование – опит

Средно образование

 
  8 Машинни оператори, обувно производство

8 Общи работници

2 Работници, повърхностна обраб. на дърво

4 Дърводелци – мебелисти

2 Шивачи

2 Шофьори

1 Главен готвач

1 Шлосер

1 Касиер

3 Пласьори, стока

 

 Основно образование

Средно, основно образование

Средно, основно образование

Средно, основно образование

Средно, основно образование

Средно, основно образование

Средно, основно образование

Средно професионално образование

Средно образование

Средно образование