186 180 лв. приходи бяха отчетени на годишно събрание на НЧ „Отец Паисий – 1919“ в Сандански. От тези средства 3000 лв. са от Министерството на културата. За ремонт на библиотеката са разходвани 26 873 лв., а за заплати – 13 066 лв.

Годишното отчетно събрание се проведе в Дома на културата в Сандански. В обновената сграда бяха дошли малка част от членовете на читалището, а другите бяха на репетиции. Присъстваха почти всички ръководители на певчески и танцови състави и градската библиотека. Събранието водеше Атанас Стоянов – председател на НЧ „Отец Паисий-1919“ – Сандански, който направи отчет на едногодишната дейност, подробно по състави. Той подчерта, че всички ги очаква много работа, защото предстои 100-годишнината на читалището догодина. Нужно е не само желание, а голяма отговорност и дисциплина, за организиране и достойно представяне на вековния юбилей, който ще бъде под наслов „Светилник на вековна мъдрост и традиции“, коментираха на събранието.

Румен Граматиков направи отчет на Проверителната комисия.
От ръководството на читалището присъстваха секретарят Любомир Димитров, Невена Станкова-Смилянска – ръководител на ХОУП и мениджър на читалището, Таня Велкова – член на читалищното настоятелство и общински съветник.
Въпроси почти нямаше, освен че Георги Андонов попита колко са членовете на читалището. Председателят отговори 200 членове, а в залата присъстваха 42-ма.
С мнозинство бяха приети отчетите и само с един въздържал се бе приет и докладът за приходите и разходите на финансовата комисия. По т. „Разни” председателят Атанас Стоянов сподели новата идея на ръководството да се кандидатства по проект за нова озвучителна техника за сумата 50-60 хил. лв., за да има читалището собствена уредба и при съвпадение на събития да не изпада в затруднение. Досега се ползваше озвучителната техника на общината.