Снимка: БГНЕС

С решение на Съвета на директорите – СД на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, е извършена промяна в ръководния състав на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. На мястото на Иван Андреев като член на СД и изпълнителен директор застава Наско Михов.

Решението за освобождаването на поста е поискано лично поради здравословни причини.

Промените влизат в сила от деня на вписване на решенията в Търговския регистър към Агенцията по вписвания.

Наско Михов е заемал ръководни длъжности в енергетиката. Има 16-годишен опит в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и 2-годишен стаж в ДП „Радиоактивни отпадъци“. Работил е и в Министерството на финансите.

 

 

 

 

 

Източник: news.bg