През третото тримесечие на настоящата година 1,882 милиона български граждани са реализирали туристически пътувания, като преобладаващата част от тях, или 79,8%, са пътували само в страната, 14,8% – само в чужбина, а 5,4% са пътували както в страната, така и в чужбина, показват последни данни на Националния статистически институт (НСИ).

В сравнение със същото тримесечие на 2017 година обаче общият брой на пътувалите с цел туризъм лица на възраст 15 и повече навършени години се понижава с 5,5%, като броят на пътувалите само в рамките на страната намалява с 8,3%, а на пътувалите само в чужбина – с 3,1%, докато броят на пътувалите в страната и в чужбина се увеличава с цели 56,8 на сто.

През периода юли-септември най-много са пътували българите на възраст от 25 до 44 години – 844,6 хиляди, или 44,9% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е този дял при лицата на възраст 65 и повече години – цели 84,4% от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст от 15 до 24 години е най-голям – 18% от пътувалите в съответната възрастова група.

По-голяма част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната (61,5%), така и в чужбина (78,4%) са били с цел „почивка и екскурзия“, показва проучването на НСИ.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял са разходите за храна както в страната, така и в чужбина – съответно 43,2% и 31,1% от техния общ размер.

Средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години през третото тримесечие е достигнал 396,52 лв. в страната и 642,28 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 182,35 лв. в страната и 1100,70 лв. в чужбина.

 

 

 

 

 

 

Източник: bnr.bg