Д-р Вера Стоева
 • Д-р Вера Стоева, специалист „Клинична хематология“: Симптомите на рака на кръвта приличат на тези при настинка или грип, с разликата, че продължават дълго време

 • Имайте предвид, че не всяка умора или температура и не всеки увеличен лимфен възел означават хематологично заболяване

Жители на Петрич и Сандански получиха бърз достъп до специалист хематолог от университетски център, а при близо 20% от тях тази среща се оказа решаваща. Това е изводът от кампанията „Попитайте хематолога“, която посети Петрич. Бяха организирани еднодневни прегледи, извършени от д-р Вера Стоева от НСБАЛХЗ-София. Пациентите бяха записани предварително от личните си лекари – целта бе да се насочат хора с неуточнени хематологични диагнози или със съмнения за хематологични заболявания. Хематологичните заболявания са редки, протичат почти без симптоми и е трудно за пациент сам да прецени, че има нужда от подобна консултация. Затова записванията се осъществяваха чрез личните лекари.

„Имаше няколко случая на заболявания, които налагат специализирана диагностика и лечение и тези хора получиха информация как трябва да протече то. Имаше и пациенти, при които не се установиха сериозни проблеми“, обясни д-р Стоева. Тя добави, че благодари на личните лекари от Петрич и Сандански за точната им преценка – подборът на пациентите е бил изключително точен, което показва, че общопрактикуващите лекари не изключват и хематологичните заболявания при поставянето на диагнозата.

60-годишен пациент със злокачествено заболяване, спасен от д-р Стоева, дойде да й благодари специално по време на кампанията. „Разбрах, че тя ще бъде тук, и дойдох да я видя. Тя ми спаси живота – лекарите в Петрич ми казаха, че до 1 месец ще съм си отишъл. Като ми гледаха изследванията, не ми даваха надежда. Мина близо година оттогава, аз се чувствам добре, изследванията ми също са в норма, работя, включително и в стопанството си“, обясни той.

Д-р Вера Стоева е специалист „Клинична хематология“. От 8 години работи в Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания (НСБАЛХЗ) в София. Има кабинет и в гр. Гоце Делчев, където преглежда веднъж в месеца. Д-р Стоева е един от специалистите, които участват в кампанията „Попитайте хематолога“, организирана от Българското медицинско сдружение по клинична хематология. В рамките на кампанията бяха организирани безплатни консултации в Благоевград и Петрич.

 • Д-р Стоева, защо участвате в тази кампания и какво показват наблюденията Ви от прегледа в Петрич?
 • Защото тя дава възможност на хората, които нямат обичаен достъп до специализирана хематологична консултация, да се срещнат с хематолог, който ежедневно работи с пациенти с такива заболявания и в практиката си прилага диагностика и лечение от най-съвременно ниво, достъпно в университетските клиники. В днешния преглед се срещнах с хора предимно с доброкачествени хематологични заболявания. Имаше пациенти с доказана диагноза, които имаха нужда от второ мнение или съвет как и къде да проследяват своето заболяване. Имаше и пациенти със съмнения за малигнено хематологично заболяване, на които бяха препоръчани допълнителни изследвания. Благодаря на местните общопрактикуващи лекари, които насочиха своите пациенти за участие в тази кампания.

 • За какво „отговаря“ специалистът хематолог, кога трябва да търсим такъв специалист?
 • Специалистът хематолог диагностицира, лекува и проследява болестите на кръвта. Те могат да бъдат доброкачествени и злокачествени. Нашите усилия са насочени най-вече към ранното откриване на злокачествените заболявания – тези, които хората наричат рак на кръвта. Пациентите асоциират тези заболявания най-вече с левкемията и лимфомите. Важно е тези заболявания да бъдат диагностицирани своевременно. Възможностите за лечение, резултатите и прогнозата са по-добри при ранно поставяне на диагнозата. За това е важно да се знае, че макар и редки, тези заболявания съществуват, има съвременни начини за лечение с много добри резултати и трябва да се мисли за тях. Пациентите много често биват насочени към хематолог при наличие на промени в кръвната картина или увеличени лимфни възли, но не при всички хематологични заболявания промените в кръвната картина настъпват първоначално. Когато пациентът има оплаквания, които са свързани с лесна умора, температура, отслабване на тегло при непроменен начин на хранене, обилни нощни изпотявания, увеличени лимфни възли, които не се повлияват от лечение с антибиотици, увеличени слезка и черен дроб, той би следвало да се насочи към хематолог. Разбира се, трябва да бъдат изключени други причини за тези оплаквания – напр. инфекциозно заболяване, друго хронично заболяване.
 • Т.е. симптомите на рака на кръвта приличат на тези при една обикновена настинка или грип?
 • Да, с тази разлика, че тези симптоми не преминават за 1-2 седмици, а продължават дълго време, дори и след лечение за инфекция. Затова при наличие на такива симптоми пациентите винаги трябва да търсят личния си лекар, който да ги насочи и към хематолог. Но трябва да се има предвид, че не всяка умора или температура и не всеки увеличен лимфен възел означават хематологично заболяване. При немалък брой от нашите пациенти отклонения в кръвните изследвания са забелязани при профилактичните им годишни прегледи при ОПЛ.
 • Как се поставя диагнозата на хематологично заболяване?
 • Поставянето на диагнозата на хематологично заболяване включва стандартни кръвни изследвания, високоспециализирани изследвания на кръвта и костния мозък и биопсия с хистологично изследване на лимфен възел или други тъкани. Тези изследвания са достъпни в пълния си обем само в специализираните хематологични клиники. Хематологията е свързана и с много други медицински специалности при поставянето на диагнозата, стадирането на заболяването и последващото лечение и проследяване.
 • Вярно ли е, че ракът на кръвта вече се лекува?
 • В последните години хематологията се развива изключително много. Има много нови лекарства. Вече имаме таргетна терапия – която атакува директно раковите клетки, без да уврежда здравите; говорим за персонализирана медицина. В страната успешно от повече от 10 години се прилага трансплантация на стволови клетки – автоложна (със собствени на пациента клетки), алогенна (с клетки от съвместим донор). Със съвременните методи на лечение при някои заболявания вече се обсъжда дори спиране на лечението при определени критерии. Съвременното лечение значително подобри преживяемостта на пациентите, имат подобрено качество на живот. В сравнение с преди 10-15 г. преживяемостта е в пъти по-висока, а при някои заболявания е съизмерима с тази при пациенти с хронични заболявания, напр. диабет. Лечението се извършва в специализираните хематологични клиники в страната. Всеки пациент в България, т.е. и в Петрич, има достъп до лечение на съвременно ниво, ако навреме се е обърнал към своя лекар и е насочен към високоспециализирана клиника.
 • Защо избрахте да специализирате хематология?
 • Хематологията е много интересна и специална дисциплина. Тя се развива бързо и с много добри резултати при лечението на пациентите. Тя е специалност, която изисква познаване не само на клетъчно, но и на молекулярно ниво. Изисква също много познания и в други предклинични и клинични специалности на медицината. Хематологията, както и всяка друга специалност, изисква отдаденост и желание за работа с хора, които са получили една недобра новина. Аз се радвам, че избрах тази специалност и имам възможност да работя хематология на високо съвременно ниво в България.

1 коментар

 1. Докторите гледат на пациентите като на банкомати -не ги е срам.България загива заради такива компетентни лъжци и измамници.

Comments are closed.