Mайки на деца с увреждания представиха своите проблеми пред
зам.-председателя на ОбС-Перник Румяна Гьорева и Иво Петров и Клара Будинова. Общинските съветници обясниха, че новите законопроекти за хората с увреждания и за личната помощ, предложени от ГЕРБ, предвиждат отпускане на финансова
подкрепа и целеви помощи за хора с увреждание, както и изграждане на центрове за защитена заетост, изготвяне на Национална програма за заетост на хора с увреждания и Национална програма за осигуряване на достъпна среда и мобилност. Те подчертаха още, че в Закона за държавния
бюджет за 2019 г. ще бъдат предвидени 150 млн. лева допълнително в бюджета за политики за хората с увреждания. В двата законопроекта се определят нови форми на подкрепа, които да бъдат идентифицирани чрез индивидуална оценка на потребностите, която изследва функционалните
затруднения и наличието на бариери при изпълнението на ежедневните и други дейности и се създават възможности за гарантиране на условия за равен достъп до образование и професионално обучение на децата.
На местно ниво представителите на законодателния орган в Перник се ангажираха да поставят техните въпроси за обсъждане в Общинския съвет, за да бъдат предприети стъпки за решаване на проблемите.

 

 

Please follow and like us: