Сградата на ОУ „Евлоги Георгиев“ в Дупница ще бъде разширена, за да може школото да премине към едносменен режим на обучение. Това става ясно от докладна записка, с която кметът Методи Чимев предлага приемането на преработения План за преодоляване на двусменното обучение в учебното заведение. Както писахме, на последното заседание на Общинския съвет директорът Румяна Гиргинова се отказа от предложението си за преместване на паралелките в прогимназията в неизползваемата сграда на бившия Учителски институт. От ръководството на училището обсъдили първоначалната идея с родители на ученици, членовете на Обществения съвет и Училищното настоятелство, и пресметнали, че ремонтът в института ще струва над един милион лева, което е  неизгодно финансово. Затова решили, че е по-добре към сградата на училището да се изградят нови класни стаи.

В новия план е заложено построяване на две допълнителни учебни стаи над пристойката, четири учебни стаи до пристройката (по две на етаж), както и над съществуващия спортен салон (при необходимост). С поставянето на шумоизолираща преградна стена в актовата зала, намираща се на втория етаж на пристройката, ще могат да се обособят две допълнителни класни стаи. Същата преграда при необходимост ще може да се прибира с цел използване на помещението като голяма актова зала, пише в докладната.

„Планът е разписан за две години, като през 2019 г. (първа от плана) се предвиждат дейности по документацията, проектиране на допълнителните помещения, изготвяне на количествено-стойностни сметки, кандидатстване пред МОН и други институции. При осигуряване на средства в размер около 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева се предлага да се постави още през 2019 г. шумоизолираща преградна стена в голямата зала, намираща се на втория етаж на изградената наскоро пристройка. От учебната 2019/2020 г. още един клас с две паралелки да премине на едносменно обучение до обяд.

Самото строителство, оборудването с училищна мебел и другите необходими дейности, които ще увеличат учебните стаи в училището, се предвиждат да започнат през пролетта на 2020 г. Целта на предлагания план е през учебната 2020/2021 г. да се преодолее проблемът с двусменното обучение чрез осигуряване на необходимите учебни стаи.

Дострояването на допълнителни учебни стаи е най-добрият възможен вариант според педагогическия колектив, родителите на учениците от ОУ „Евлоги Георгиев” за справяне с проблема.

Планът е приет на общо заседание от Обществения съвет и Училищното настоятелство към ОУ „Евлоги Георгиев”, които ще реализират и допълнителни инициативи в негова подкрепа”, пише още в докладната записка.

 

Планът подлежи на одобрение и от Министерството на образованието и науката. От министерството ще се търси и финансова помощ за осъществяването му. Ще се търсят и други варианти за финансиране по проекти или програми. Предложението ще бъде обсъдено на сесия на местния парламент 14 декември.

 

 

 

Вестник „Вяра“ уведомява своите читатели

Please follow and like us: