Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 10 – 15 септември 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД  

Дата/период   Времетраене    Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Банско

На 11.09.2018 г. /08:30 – 12:00 ч./ –  Банско:  Байкушева Мура, Бъндерица, Граф Игнатиев, Илинден, местност Малка Ливада, Одрин, Палиго Ден, Плиска, Предел, Рила, Славянка, Стефан Караджа, Явор

На 11.09.2018 г. /12:45 – 16:00 ч./ –  Банско:  Баньо Маринов, България, Витоша, Иван Джолев, Охрид, Тевно Езеро, Цар Борис III, Цар Самуил

На 13.09.2018 г. /09:30 – 12:30 ч./ –  Банско:  местност Шипоцко

На 13.09.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Банско:  02676. 501. 3746, Бъндерица, Бяло Море, Васил Априлов, Глазне, Иконом К. Чучулайн, Места, Найден Геров, Панайот Хитов, Стефан Караджа, Хан Аспарух, Христо Смирненски, Явор

Община Белица

На 11.09.2018 г. /09:00 – 15:30 ч./ –  Бабяк

На 12.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Белица, Общ. Белица:  местност Семково

На 12.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Краище, Общ. Белица:  Втора, Двадесет и Първа, Двадесета, Дванадесета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, извън регулацията, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Христо Ботев, Четирнадесета, Шеста, Шестнадесета

Община Благоевград

На 10.09.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 11.09.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 12.09.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 13.09.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 14.09.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Логодаж:  УПИ-ІV-195 Кв. 14, Голяма Нива

На 10.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 11.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 12.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 13.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Благоевград:  Ахелой, Еленово, Стефан Стамболов

На 10.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 11.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 12.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 13.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Покровник:  3-ти Март, Ленището, местност Ленището, местност Цветковици, Минковци, При Цветковски Воденици, Тодор Александров, УПИ-9-369,Кв. 17, Христо Смирненски

На 11.09.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Покровник:  Ленището

На 11.09.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./   На 13.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Обнова:  Ив. Вазов

На 13.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 08:15 – 16:15 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Дебочица

На 13.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Благоевград:  Александър Стамболийски, Ален Мак, Антон Страшимиров, Антон Чехов, Армутлука, Асен Итов, Бистрица, Братя Иванови, Броди, Васил Левски, Владо Черноземски, Гемеджиите, Георги Попов, Даме Груев, Еленово, Зеленка, Иван Гарванов, Илинден, Искър, Кв. Струмско Стопански Двор, Коста Босилков, Липа, Любен Каравелов, Люляк, местност Авганцов Чифлик Ш. 72, местност Горски Разсадник, местност Пенков Чифлик, местност Под Черквата, местност Река Бистрица, местност Река Струма, местност Реката, Неуточнен Адрес, Николай Петрини, Обел, Огражден, Освобождение, Панайот Хитов, Пирин, Покровнишко Шосе, Полковник Дрангов, Река Бистрица, Старата Гара-Ш-14, Стопански Двор Струмско, Струма, Струмско Център, Христо Чернопеев, Яне Сандански

На 13.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Габрово, Общ. Благоевград:  14204. 501. 10, Махала Хамбарджийска, Тугулска

На 13.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Железница, Общ. Симитли:  местност Ръждавец, Поповска

На 13.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Лешко:  163, М. Реката-Тополата, Горно Лешко, Долно Лешко, Махала Корянска, ПИ №149, С. Горно Лешко, Община Благоевград

На 13.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Мощанец:  XVI-122,123, Кв. 14, извън регулация, махала Поповска, Махала Кантурска, УПИ XI-75, Кв. 6

На 13.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Падеш:  Бреза, Будишка, махала Ушите, Месност Миджевци, местност Джабирци, местност Джалеви Бахчи, местност Златовръх, местност Стопански Двор, местност Ушите, Падеш, УПИ II-207,Кв. 13, УПИ V-74, Кв. 5

На 13.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Покровник:  3-ти Март, Валого, Ленището, местност Гладно Поле, местност Ленището, местност Цветковици, Минковци, Покровнишко Шосе, Поповка, При Цветковски Воденици, Равначка, Тодор Александров, УПИ I-432, Кв. 28, УПИ-9-369,Кв. 17, Хан Аспарух, Христо Смирненски, Четирка

На 13.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 16:15 – 16:30 ч./ –  Благоевград:  Айдаровско Дере, Гладно Бърдо, Димитър Талев, К. и Никола Хайдукови, местност Айдаровско Дере, местност Арнаутски Гроб, местност Колзодуй, местност Медунски Андък, местност Мицански Андък, местност Полигона, местност Река Струма, Мицански Андък, Неуточнен Адрес, Огражден, Петко Р. Славейков, Подстанция Ален Мак, Свобода, Струма, Струмско Център, Тодор Александров, Яне Сандански

На 13.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 16:15 – 16:30 ч./ –  Делвино, Общ. Благоевград:  Баздо, Вировете, Махала Кацарска, местност Мицански Андък, местност Преслапо, Пл. 11

На 13.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 16:15 – 16:30 ч./ –  Еленово, Общ. Благоевград

На 13.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 16:15 – 16:30 ч./ –  Изгрев, Общ. Благоевград:  00701, 33. 432, Айдарово, Кури Дере, Кучкудерска Нива, Махала Деянци, местност Кури Дере, местност Пейчинска Чука, местност Чуката, УПИ IV 87, УПИ-Хі218 Кв. 21, Чуката

На 13.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 16:15 – 16:30 ч./ –  Церово, Общ. Благоевград:  местност Кантона, Надежда, Осми Март, П. Яворов, При Полигона, УПИ VIII-111,112, Кв. 15, УПИ І-139,Кв. 12, УПИ ІV-110,Кв. 15

На 13.09.2018 г. /09:15 – 16:30 ч./ –  Делвино, Общ. Благоевград:  Баздо, Вировете, Махала Кацарска, местност Преслапо, Пл. 11

На 13.09.2018 г. /09:15 – 16:30 ч.; 09:15 – 10:00 ч.; 16:15 – 16:30 ч./ –  Марулево

Община Гоце Делчев

На 13.09.2018 г. /08:15 – 09:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 14.09.2018 г. /08:15 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев:  17395. 8. 143 17395. 8. 28 21680. 5. 136, Пейо К. Яворов, Попови Ливади

На 13.09.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 14.09.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев:  17395. 8. 143 17395. 8. 28 21680. 5. 136

На 13.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 14.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Борово, Общ. Гоце Делчев

На 13.09.2018 г. /08:45 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Гоце Делчев:  Битоля, Брегалница, Бяло Море, Васил Левски, Гоце Делчев, Дойран, Драма, Дунав, Екзарх Антим, Екзарх Йосиф, Жк. Юг Бл. 3 Вх. А, Звънчарска, Иван Вазов, Илия Батаклиев, Кавала, Милан Конев, Неофит Бозвели, Паоло Ленц, Парцел ХіV, Кв. 97а, Патриарх Евтими, Серес, Сестри Дукови, Солун, Струма, Тодор Александров, Търговска, Христо Ботев, Христо Матов, Юг

На 13.09.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./ –  Гоце Делчев:  Брегалница, Бяло Море, Гоце Делчев, Екзарх Йосиф, Звънчарска, Иван Вазов, Кавала, Паоло Ленц, Парцел ХіV, Кв. 97а, Серес, Солун, Тодор Александров, Търговска, Юг

На 13.09.2018 г. /08:45 – 16:00 ч.; 08:45 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Хаджидимово:  Ангел Кънчев

На 13.09.2018 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев:  Бяло Море, Гоце Делчев, Илия Батаклиев, Отец Паисий, Руен, Солун, Търговска, Христо Ботев

Община Кресна

На 11.09.2018 г. /08:45 – 11:15 ч./ –  Кресна:  Главен Път Е-79

На 11.09.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Влахи:  Драколово

На 11.09.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Кресна:  Александър Македонски, Главен Път Е-79, Македония, местност Кресненско Ханче, местност Солунско Дере, Ново Село

На 11.09.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Крупник:  извън регулацията, местност Кресненско Ханче

На 11.09.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Ощава:  54537. 600. 31. 1, Германци, местност Русенци

На 11.09.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Сандански

На 11.09.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Сенокос, Общ. Симитли

На 11.09.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 12:15 – 14:15 ч./ –  Стара Кресна:  местност Кулата

Община Петрич

На 10.09.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 11.09.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 12.09.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 13.09.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 14.09.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Кавракирово:  местност Тополите

На 10.09.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 11.09.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 12.09.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 13.09.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 14.09.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Михнево:  Беласица, Варна, Гаврил Генов, Гоце Дивлев, Гробаджииница, Дамян Груев, извън регулацията, Лазар Данаилов, Москва, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Огражден, Осогово, Отец Паисий, Песоко, Петър Берон, Първи Май, Самуилова Крепост, Стопански Двор, Тома Митов, Червена Скала, Шипка

На 10.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 11.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 12.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 13.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 14.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:  Битоля, Д-Р Асен Златаров, Долна Джумая, Дунав, Дунав, Иван Апостолов, Ильо Войвода, Искър, Каймак Чалан, Каймак Чалан, Капитан Никола Парапанов, Капитан Никола Парапанов, Капитан Никола Парапанов, Княз Александър Батемберг, Княз Александър Батемберг, Любен Каравелов, Марица, Места, Места, Места, Мусала, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Рокфелер, Рокфелер, Свобода, Свобода, Серска, Серска, Серска, Скопие, Хан Аспарух, Христо Чернопеев, Цар Борис III, Цар Борис III, Цар Борис III, Цар Борис III, Цар Борис III, Цар Иван Шишман, Шипка

На 10.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 11.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 12.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 13.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 14.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч.; 09:00 – 11:00 ч./ –  Кърналово:  местност Фабриката

На 10.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:  Генерал Тодоров, Гео Милев, Драва, Искър, Папульо, Полковник Дрангов, Рокфелер, Софрони Врачански, Цар Симеон, Черно Море

На 10.09.2018 г. /09:15 – 13:00 ч./ –  Долно Спанчево:  местност Реката

На 10.09.2018 г. /09:15 – 13:00 ч./ –  Чучулигово:  000242, Стопански Двор

На 11.09.2018 г. /09:15 – 12:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:  22-ри Октомври, България, Вит, Генерал Тодоров, Д-Р Колинс, Ильо Войвода, Полковник Дрангов, Река Осъм, Свети Климент Охридски, Христо Смирненски, Цар Борис III, Цар Симеон

На 11.09.2018 г. /13:00 – 15:30 ч./ –  Коларово, Общ. Петрич:  Драва

На 11.09.2018 г. /13:00 – 15:30 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:  Гео Милев, Георги Бенковски, Георги С. Раковски, Димитър Талев, Драва, Пейо Яворов, Полковник Дрангов, Свети Климент Охридски, УПИ 6-1862, Христо Смирненски, Цар Симеон, Черноризец Храбър

На 12.09.2018 г. /09:00 – 14:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:  Даме Груев, Осогово, Полковник Дрангов, Просвета, Солунска, Стопански Двор, Струма, УПИ ХІІІ-3694, Кв. 312, УПИ Хх Кв. 314, ХІІІ, Христо Чернопеев

На 12.09.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Коларово, Общ. Петрич:  Местост Марковица

На 12.09.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:  Беласица, Бистрица, Княз Борис I, Кукуш, Маркова Скала, Митрополит Герасим, Отец Паисий, Полковник Дрангов, Пощенска

На 13.09.2018 г. /09:00 – 11:15 ч./ –  Беласица:  местност Седми Километър

На 13.09.2018 г. /09:00 – 11:15 ч./ –  Първомай, Общ. Петрич:  Антон Попов, Беласица, Васил Левски, Военна Градина -Абдал, Георги Измерлиев, извън регулацията, Македония, Мануш Войвода, Маркови Кладенци, местност Моста, местност Траканите, Младост, Неуточнен Адрес, Русия, Хоризонт, Цар Самуил, Яне Сандански

На 13.09.2018 г. /11:00 – 14:00 ч./ –  Беласица:  Акация, Беласица, Братя Миладинови, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Григор Пърличев, до МТП Беласица, Кокиче, Осми Март, Паисий Хилендарски, Раславица, Стълб от ВМРНН на ТП Беласица – 3, Стълб При Обекта, Хан Аспарух

На 13.09.2018 г. /11:00 – 14:00 ч./ –  Долна Крушица:  Каръчкото

На 13.09.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Генерал Тодоров

На 13.09.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:  Айдарски Даб, България, Джевезлъка, Иваник-Калинска Чешма, Любен Каравелов, местност Айран Бунар, местност Бухото, местност Бяла Черква, местност Джевезлъка, местност Иваник, местност Иваник Каринска Чешм, местност Иловица, Свети Георги

На 13.09.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Първомай, Общ. Петрич:  Гоце Делчев, местност Чалтията

На 14.09.2018 г. /09:00 – 11:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:  Дунав, Капитан Никола Парапанов, Любен Каравелов, Марица, Полковник Дрангов, Рокфелер, Свобода

На 14.09.2018 г. /11:00 – 13:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:  Ал. Стамболийски, Бяло Море, Даме Груев, Кавала, Кочо Мавродиев, Круша, Полковник Дрангов, Родопи, Св. Св. Кирил и Методи, Стефан Караджа, Стою Хаджиев, Струмешница, Тракия

На 14.09.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Кавракирово:  Беласица, Богоево, Валого, Връх Тумба, Димитър Благоев, Зад Ридо, Иглика, Места, местност Ризово Дере, Мургаш, Осогово, Пейо Яворов, Ризов Андък, Спартак, Яне Сандански

На 14.09.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Първомай, Общ. Петрич:  Червен Път

Община Разлог

За периода 10-14.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Бачево:  23-ти Септември, Александър Стамболийски, Асен Лагадинов, Атанас Попстоянов, Васил Левски, Георги Бенковски, Георги Димитров, Гоце Делчев, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Захари Стоянов, Иван Вазов, Кирил и Методи, Костадин Катранджиев, Кръстю Стойчев, Людмила Живкова, местност Перивол, местност Раждавец, Неофит Рилски, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Оборище, Паисий Хилендарски, Панайот Волов, Партизанска, Пейо К. Яворов, Пенчо Славейков, Перивол, Петър Берон, Петър Прангов, Пирин, Рила, Тодор Каблешков, Тримата Ятака, Шипка, Яне Сандански

За периода 10-14.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Белица, Общ. Белица:  местност Семково

За периода 10-14.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Годлево

За периода 10-14.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Горно Драглище

За периода 10-14.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Градево:  местност Бяла Поляна, местност Калугерица, местност Лаго – Изг. Чарк, местност махала Кацарска, местност Стружка Река – Лагове, Средорек, Требища, Требище

За периода 10-14.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Разлог:  Bgl1203, 61813,558,483, Александър Стамболийски, База Предел, Безименна, Бела Река, Бойков Рид, Братя Миладинови, Васил Левски, Вихрен, Георги С Раковски, Георги Финдрин, Голак, Дълга Махала, Екзарх Йосиф, Иван Даскала, Изворите, Иконом Никола Ангелов, Катарино, Крапа, Л. Каравелов, Македония, местност Баба Цвета, местност Банище, местност Бойков Рид, местност Извора, местност Катарино, местност Кошольовото, местност Кулата, местност Кулиното, местност Логовете, местност Малък Чурулец, местност Мразеница, местност Перивол, местност Пети Километър, местност Предел, местност Пром. Зона-Горен Стопански Двор, местност Пром. Зона-Долен Стопански Двор, местност Раплево, местност Скалата, местност Солището, местност Тишето, местност Шипоко, Младост, Пирин, Полковник Лазар Нишков, Предел, Пром. Зона-Горен Стопански Двор, Хайдушка Чешма, Черна Река, Шейново

На 13.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Горно Краище

На 13.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Елешница, Общ. Разлог:  Васил Бельов, Васил Левски, Втора, Георги Димитров, Иван Вазов, Кокиче, Лале, Минно Селище, Пирин, Първа, Рила, Трета, Шеста

На 13.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Разлог:  Александър Стамболийски

На 13.09.2018 г. /10:00 – 10:30 ч./ –  Банско:  Цар Симеон

На 13.09.2018 г. /10:00 – 10:30 ч./ –  Баня, Общ. Разлог:  местност Кривосер

На 13.09.2018 г. /10:00 – 10:30 ч./ –  Белица, Общ. Белица:  9-ти Септември, Алекса Сачков, Бор, Борис Клементиев, Братя Миладинови, Васил и Сава Кокарешкови, Владимир Поптомов, Волгоград, Втора, Георги Андрейчин, Георги Андриянов, Георги Кирков, Георги Сачков, Гоце Делчев, Грънчар, Даме Груев, Девета, Димитър Даракчиев, Димо Хаджидимов, Единадесета, Иван Алексов, Иван Апостолов, Иван Вазов, Илинден, Кирил и Методи, Люлин, Места, местност Семково, Мусала, Народна Победа, Неуточнен Адрес, Никола Банков, Никола Вапцаров, Пейо Яворов, Пета, Полковник Иван Тричков, Първа, Равен, Радецки, Рила, Сава Стенчин, Седма, Серги Чонков, Симеон Кавракиров, Стара Планина, Трета, Тутракан, Фараонска, Христо Ботев, Христо Смирненски, Чавдар, Чаталджа, Четвърта, Шипка, Яким Цоков, Яне Сандански

На 13.09.2018 г. /10:00 – 10:30 ч./ –  Разлог:  Баба Магдалена, Христо Ботев

На 13.09.2018 г. /12:30 – 16:00 ч./ –  Разлог:  Баба Магдалена, Джинджерица, Дълга Махала, Мирчо Кипрев, Младост, Саровица, Тодор Кондев/Мирчо Кипрев/, Цар Иван Асен II

На 14.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Белица, Общ. Белица:  Алекса Сачков, Бор, Братя Миладинови, Владимир Поптомов, Георги Сачков, Гоце Делчев, Иван Алексов, Иван Апостолов, Иван Вазов, Места, Никола Банков, Никола Вапцаров, Радецки, Седма, Фараонска, Чавдар, Чаталджа, Яким Цоков

Община Сандански

На 10.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Дамяница:  Склавска Река

На 10.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Лебница

На 10.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Лешница, Общ. Сандански:  местност Струма

На 10.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Сандански:  65334. 201. 132, 65334. 71. 49, М Долни Орман , Кочо Чистименски, местност Боруна, Р-Н Индустриална Зона, Р-Н Индустриална Зона, Р-Н МТС, Р-Н Нова Гара, Свобода, Стою Хаджиев, Сухо Поле

На 10.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Струма:  местност Полето, Песоците, Полето, Скалата

На 11.09.2018 г. /09:00 – 11:00 ч./ –  Сандански:  Свобода

На 11.09.2018 г. /11:00 – 14:00 ч./ –  Сандански:  Илинден

На 11.09.2018 г. /14:00 – 16:15 ч./ –  Сандански:  Александър Буйнов, Беласица, местност Ушите, Пирин, Р-Н Ушите, Свобода

На 12.09.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Белевехчево

На 12.09.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Бождово

На 12.09.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Дебрене, Общ. Сандански:  местност Свинарнико, Свети Никола

На 12.09.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Джигурово:  10-79, УПИ VII-381

На 12.09.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Малки Цалим

На 12.09.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Мелник:  Идентификатор 47754. 501. 182. 1. 6, Мелник, Неуточнен Адрес, УПИ 1 Кв. 19

На 12.09.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Разлог:  Дилберов Мост, местност Пети Километър, местност Скалата

На 12.09.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Склаве:  Веселин Бабалеев, местност Стопански Двор

На 12.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Мелник:  Мелник

На 13.09.2018 г. /08:00 – 09:00 ч.; 08:00 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Долени

На 13.09.2018 г. /08:00 – 09:00 ч.; 08:00 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Златолист, Общ. Сандански

На 13.09.2018 г. /08:00 – 09:00 ч.; 08:00 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Кашина

На 13.09.2018 г. /08:00 – 09:00 ч.; 08:00 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Кърланово:  Реката

На 13.09.2018 г. /08:00 – 09:00 ч.; 08:00 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Любовище

На 13.09.2018 г. /08:00 – 09:00 ч.; 08:00 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Сандански:  Роженски Манастир

На 13.09.2018 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Виногради

На 13.09.2018 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Горна Сушица

На 13.09.2018 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Зорница, Общ. Сандански

На 13.09.2018 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Ладарево:  местност Църквата

На 13.09.2018 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Ласкарево:  004056, местност Свети Спас

На 13.09.2018 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Лозеница:  Джигерица

На 13.09.2018 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Любовка:  Краколеница

На 13.09.2018 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Мелник:  ПИ 00052, местност  Реката

На 13.09.2018 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Склаве:  2 -97, Кв. 14, 7-ми Конгрес, Асен Лагадинов, Бялата Пръст, Веселин Бабалеев, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Илинден, Климент Охридски, Комсомолска, Лале, Марица, местност Вангелов Андък, местност Панаира, местност Стопански Двор, Митко Палаузов, Никола Вапцаров, Никола Лазаров, Отец Паисий, Партизанска, Пирин, Първи Май, Соколова Скала, Спартак, Черно Море

На 13.09.2018 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Спатово

На 13.09.2018 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Хотово:  Баня, местност Света Петка, С. Хотово, Община Сандански

На 13.09.2018 г. /08:00 – 16:30 ч.; 08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Рожен:  местност Равнако, По Плана на Срожен Общ. Сандански

На 13.09.2018 г. /08:00 – 16:30 ч.; 08:00 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Сугарево

На 13.09.2018 г. /09:00 – 11:00 ч.; 11:00 – 13:00 ч./ –  Сандански:  местност Паркова Зона, Р-Н Плувен Интернат, Р-Н Пътя на Хидрострой, Свобода

Община Сатовча

На 10.09.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 11.09.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 12.09.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 13.09.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 14.09.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Вълкосел:  Бистрица, Божур, Бузлуджа, Заря, Лилия, Людмила Живкова, Люляк, Места, Неуточнен Адрес, Рила, Стопански Двор, Христо Ботев

На 12.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Сатовча:  Ал. Стамболийски, Възход, Детелина, Драгийца, Иглика, Кирил и Методи, Лиляна Димитрова, Людмила Живкова, Отец Паисий, Теменуга, Юри Гагарин

Община Симитли

На 10.09.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 11.09.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 12.09.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 13.09.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 14.09.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Симитли:  Васил Левски, Ливадите, М. Драката, М. Дрънкалица, М. Ливадите, местност Стария Андък, Симитли

На 10.09.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 11.09.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 12.09.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 13.09.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 14.09.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Тросково:  Баров Път, местност Ливадище

На 11.09.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Градево:  Десислаго, Еленковци, Махала Еленов Чарк, Махала Кърджалийска, Махала Марево, Махала Стамболийска, местност Въковица, местност Мадана, местност Свини Дол, Свини Дол

На 11.09.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Долно Осеново:  291, Кв. 9, II–255, Долна Махала, Махала Горна, Махала Долна, Пи-061004 М. Лаката

На 11.09.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Полето:  026023, Кв. 3 УПИ V-17, местност Кьосеви Рудини, местност Страните, УПИ VI-381,382,Кв. 2, УПИ-I, Кв. 21

На 11.09.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Симитли:  Іі-760 Кв. 53, Аврора, Васил Априлов, Георги Бенковски, Дарако, Димитър Ацев, Димитър Благоев, Димитър Полянов, Иван Козарев, Искра, Кв. Ораново, Любен Каравелов, М. Ливадите, местност Салиовица, Миразица, Неуточнен Адрес, Никола Парапунов, Ораново, Осогово, Оцетари, Паисйй Хилендарски, Панайот Хитов, Партизанска, Пеньо Пенев, Пирин, Победа, Предел, Преспа, Прилеп, Руен, Септемврийска, Симитли, Славянска, УПИ Іі-339, 338, Кв. 33, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Симеон, Яне Даракчийски

На 11.09.2018 г. /09:30 – 16:30 ч./ –  Симитли:  Іі-760 Кв. 53, Васил Априлов, Георги Бенковски, Дарако, Димитър Ацев, Димитър Благоев, Димитър Полянов, Искра, Кв. Ораново, Любен Каравелов, Неуточнен Адрес, Никола Парапунов, Ораново, Осогово, Паисйй Хилендарски, Панайот Хитов, Партизанска, Пеньо Пенев, Пирин, Победа, Предел, Преспа, Прилеп, Руен, Септемврийска, Симитли, Славянска, УПИ Іі-339, 338, Кв. 33, Хаджи Димитър, Цар Симеон, Яне Даракчийски

На 12.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Железница, Общ. Симитли:  VII-122, Имот 002867, местност Бачева Махала, местност Джалева Махала, местност Долно Церово, местност Дременец, местност Караджевица, местност Старата Върба, местност Шебечковица, Рибарска, УПИ-XII-52, Кв. 8, УПИ-ХхіV-50

На 12.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Церово, Общ. Благоевград:  местност Поището, С. Долно Церово

На 12.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Симитли:  Бангелови Тополи, Бреза, Васил Левски, Георги Бенковски, Георги Димитров, Герена, Гр. Симитли, Димитър Благоев, Долен Герен, Еделвайс, Зеленка, Искра, Кокиче, М. Драгова, М. Духарска, Малина, местност Бангеови Тополи, местност Герено, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Ораново, Пазара, Победа, Предел, Първи Май, Руен, Септемврийска, Симитли, Симитли,Упи II-1437,Кв. 18,, Славянска, Струма, УПИ 1-538 Кв. 22, УПИ II-1437,Кв. 19, УПИ IXXV-32, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Симеон

На 12.09.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Симитли:  Бангелови Тополи, Васил Левски, Георги Бенковски, Георги Димитров, Герена, Димитър Благоев, Еделвайс, Зеленка, Искра, Кокиче, М. Драгова, М. Духарска, Малина, местност Бангеови Тополи, местност Герено, Неуточнен Адрес, Ораново, Победа, Предел, Първи Май, Руен, Септемврийска, Симитли, Славянска, Струма, УПИ II-1437,Кв. 19, УПИIxxV-32, Христо Ботев, Христо Смирненски

На 12.09.2018 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Брежани

На 12.09.2018 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Градево:  местност Струма Изливер Хиляд, Струма

На 14.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Сушица, Общ. Симитли

На 14.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Крупник:  000024 местност Реката, Александър Стамболийски, Арсо Пандурски, Беглико, Божиница / Гроздовец, Васил Коларов, Васил Левски, Влахина, Георги Димитров, Георги Трайков, Гладстон, Гоце Делчев, Граф Игнатиев, Даме Груев, Дан Колов, Димитър Ацев, Димитър Благоев, Димитър Талев, Ернст Телман, Иван Вазов, Иван Козарев, Карл Маркс, Кирил и Методий, Кокиче, Кресненско Въстание, Крупник, Лев Писарев, Ленин, М. Извор/Гроздовец, Малчика, местност Виро, местност Въчева, местност Извор/Калуцик, местност Стопански Двор, местност Текелев Шумак, Никола Парапунов, Пайсий Хилендарски, Пейо Яворов, Пирин, Промишлена Зона, Средорек, Стефан Караджа, Стефка Филипова, Текелев Шумак, Трайчо Костов, Хан Аспарух, Христо Ботев, Яне Сандански

На 14.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Полена:  Вела Пеева, Георги Димитров, Димитър Благоев, Зеленка, Кокиче, Ленин, Махала Ширината, местност Долна Сушица, местност Епрец, местност Мездрата-2, местност Училището, Победа, Потока, Роза, Руен, УПИ-V-18,Кв. 18, УПИ-Хі-58 Кв. 11, Христо Ботев, Чайка, Ширините

На 14.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Симитли:  Свобода, Симитли

На 14.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Черниче:  9-ти Септември, Бреза, Васил Левски, Георги Димитров, Гоце Делчев, Илинден, Кирил и Методи, Ленин, М. Сухата Река, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, ПИ 156 Кв. 6, Пирин, Р-Н Под Гарата, Рила, Роза, Свобода, Струма, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка, Яне Сандански

На 14.09.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Полена:  Махала Ширината

Община Якоруда

На 11.09.2018 г. /12:30 – 16:00 ч./   На 12.09.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./   На 14.09.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Юруково

На 12.09.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 08:45 – 16:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./   На 14.09.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 08:45 – 16:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Орцево

На 12.09.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./   На 14.09.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Бабяк

На 12.09.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./   На 14.09.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Белица, Общ. Белица

На 12.09.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./   На 14.09.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Гълъбово, Общ. Белица

На 12.09.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./   На 14.09.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Краище, Общ. Белица:  Десета

На 12.09.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./   На 14.09.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Кузьово

На 12.09.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./   На 14.09.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Лютово

На 12.09.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./   На 14.09.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Палатик

На 12.09.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./   На 14.09.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Якоруда:  Васил Левски, Кирил и Методи, Лазарец, Цар Борис III/Георги Димитр

На 12.09.2018 г. /08:45 – 16:00 ч.; 08:45 – 09:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./   На 14.09.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Черешово, Общ. Белица

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP

 

 

Please follow and like us: