В нощта на 21 срещу 22 декември е извършено грубо нарушение в държавни горски територии в района на „ДГС Разлог”. При обход в местността Мразеница служители на териториалното поделение на Югозападното държавно предприятие откриват отсечени 66 броя бял борови елитни дървета.

Повалената строителна дървесина в размер над 50 кубически метра не е разкроена и извозена, а е оставена на място. По всяка вероятност дръзкото посегателство е тенденциозно и умишлено, с цел да се компрометират засилените мерки срещу системните нарушители в района на Разлог.

За случая са уведомени органите на МВР, които извършват следствени действия.