Марияна Илиева, председател на самоковското дружество за планинарство, екология и спорт „Мусала“, получи награда по време на Академия по случай 70-годишнината на белградския планинарски клуб „Победа“ в столицата на Сърбия. Илиева получи приза за особени заслуги и активна туристическа дейност, участие в многобройни съвместни походи и за високопланинските й постижения, както и за нейната отзивчивост и установените топли приятелски взаимоотношения.
Това е второ голямо признание за дейността на Марияна. На форума бяха отчетени изключително богатата дейност и впечатляващите постижения на планинарите от сдружението през годините, както и взаимодействието им с дружества и туристи в международен аспект. „Победа” е едно от най-големите туристически сдружения на Балканите с над 2500 членове и е основоположник на Организацията на балканските туристически клубове и дружества.