• Програмата за енергийна ефективност на училищата дава добри резултати, категоричен е градоначалникът

 

Кметът инж. Красимир Герчев извърши проверка на място на температурите в част от учебните заведения в град Разлог във връзка с метеорологичните прогнози и застудяването в страната. Сградите на училищата са добре отоплени и в тях протича нормален учебен процес.

Кметът е изключително доволен от показателите, най-вече от резултатите от приложените мерки за енергийна ефективност. По проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Разлог – сгради на образователната инфраструктура” освен топлинно изолиране на външните стени са приложени пакети от енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите. Училищната мрежа разполага и с най-ново поколение кондензационни котли. В СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“ е направен и ремонт на системата, която отоплява басейна и планът на ръководството е през месец март той да отвори врати. В Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство продължава работата по прилагане на мерките за енергийна ефективност. Междувременно са доставени нови машини, които улесняват и подобряват учебния процес. „Цялостното изпълнение на проекта доведе до достигане на по-висок клас на енергопотребление в училищната мрежа. Изключително важно е, че прилагането на мерките за повишаване на енергийната ефективност доведе до намаляване на разходите за енергия в училищата.

По-високо ниво на енергийна ефективност пряко допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено за намаляване на емисиите на парникови газове в Разлог“, коментира кметът на община Разлог инж. Красимир Герчев. Изпълнението на проекта е продължение на целенасочената политика на община Разлог за инвестиции в образователната инфраструктура.