Обектът бе изграден в района на Подстанция "Марек".

Община Дупница има вече регистрация от ОДБХ на животновъдния обект, който бе изграден в района на Подстанция „Марек“, където да прибира свободно пуснатите без надзор едри животни. В Дупница най-големият проблем са конете, които създават сериозни предпоставки за ПТП по улиците, включително и с „разходките“ си в жилищните квартали. „Юридическият отдел подготвя вече докладната с наредбата, която да бъде внесена на разглеждане от ОбС. Нашето предложение е за всяко хванато животно собственикът да плаща 20 лв., а престой до 24 часа да се таксува 25 лева на животно. Разбира се, отделно от това – ще се съставят на собствениците и наказателни актове. Обмисляме варианти как да се процедира с животните, които не са чипирани и с неустановен собственик, което ще бъде обсъдено и предложено на общинските съветници. Трябва да се сложи веднъж завинаги край на тези набези“, категоричен е кметът на община Дупница инж. Методи Чимев.

 

 

1 коментар

Comments are closed.