Д-р Арбен Мименов
  • Снежната покривка е от 26 см, но пътищата са почистени

 

Въпреки натрупалата се през нощта снежна маса (над 26 см) пътищата в община Сатовча се почистват и обработват своевременно, съобщиха от администрацията на кмета Арбен Мименов. Още от сутринта започнаха обаждания с благодарности по телефона, съобщения на електронната поща, коментари по фейсбук за това, че пътищата са добре обработени, безопасни и проходими въпреки ранните часове. Превозвач на ученици коментира също, че обстановката е много добра и предразполагаща спокойно пътуване. Доставчици на различни хранителни продукти, включително и на хлебни изделия, също споделиха, че пътищата на територията на общината са обработени добре.

Кметът на общината д-р Арбен Мименов коментира, че през цялата нощ екипът по снегопочистването и опесъчаването работи и пътищата са обработени, с цел безпрепятственото снабдяване на населението с хранителни продукти, превоз на ученици от едно до друго населено място, както и за спокойното пътуване на по общинската и междуселищна пътна мрежа.