Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 2125 януари 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период   Времетраене    Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

 

 

Област Перник

Община Брезник

На 24.01.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч.; 12:00 – 14:00 Ч./ –  Арзан:   Рангелова Махала

На 21.01.2019 Г. /09:00 – 12:15 Ч./ –  Брезник:   Александър Филипов, Владо Захариев, Георги Стефанов, Гоце Делчев, Иглика, Макаренко, Могилица, Нестор Петров, Яне Сандански

На 23.01.2019 Г. /09:00 – 14:00 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ –  Брезник:   Ангел Коцелянов

На 25.01.2019 Г. /10:00 – 16:15 Ч./ –  Брезник:   Богдан Митов, Варош, Георги Бунджулов, Георги Ив Бунджулов, Енчо Николов, Йордан Стефанов, Лазар Лумбаров, Нестор Петров, Първи Май, Цвета Лумбарова

На 24.01.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч.; 12:00 – 14:00 Ч./ –  Брезник:   Велин Ваклинов, Извън Регулацията, Трън

На 24.01.2019 Г. /09:00 – 14:00 Ч.; 09:00 – 11:00 Ч.; 12:00 – 14:00 Ч./ –  Брусник

На 23.01.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ –  Гоз:   Мах.Логатор

На 24.01.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч.; 12:00 – 14:00 Ч./ –  Гоз:   Мах.Логатор, Местност Янкулица

На 22.01.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./   На 24.01.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч.; 12:00 – 14:00 Ч./ –  Горни Романци

На 21.01.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./   На 24.01.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч.; 12:00 – 14:00 Ч./ –  Долни Романци

На 24.01.2019 Г. /09:00 – 14:00 Ч.; 09:00 – 11:00 Ч.; 12:00 – 14:00 Ч./ –  Завала

На 23.01.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ –  Кошарево

На 24.01.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч.; 09:00 – 16:15 Ч.; 12:00 – 14:00 Ч./ –  Красава

На 24.01.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч.; 12:00 – 14:00 Ч./ –  Озърновци

На 24.01.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч.; 12:00 – 14:00 Ч./ –  Ярославци

Община Перник

На 22.01.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Батановци:   3ти Март, 6ти Септември, Акация, Александър Стамболийски, Батан Войвода, Бистрица, Братя Миладинови, Васил Левски, Владимир Заимов, Георги Бенковски, Граово, Желю Демиревски, Княз Борис I, Коста Тричков, Любен Каравелов, Мах.Делниче, Никола Вапцаров, Панайот Волов, Св.Св.Кирил И Методий, Средорек, Старо Село, Стефан Караджа, Стране, Струма, Трендафил Георгиев, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка

На 22.01.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Богданов Дол:   Васил Левски, Витоша, Георги Сава Раковски, Иван Вазов, Иглика, Извор, Китка, Княз Александър Батенберг, Княз Борис I, Любен Каравелов, Люлин, Мах.Дълга Бара, Мах.Стаменова, Отец Паисий, Петър Берон, Пирин, Пчела, Рила, Стара Планина, Струма, Теменуга, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Калоян, Цар Симеон, Чучулига

На 22.01.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Вискяр:   Іі-253 Кв.30

На 22.01.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Витановци:   Васил Левски, Кракра Пернишки, П-Л Іv-241, Кв.29, Упи І-51 Кв.14

На 22.01.2019 Г. /09:30 – 12:30 Ч./ –  Витановци:   Васил Левски, Кракра Пернишки, Упи І-51 Кв.14

На 21.01.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 12:00 – 13:00 Ч./ –  Горна Диканя

На 22.01.2019 Г. /09:30 – 12:30 Ч.; 09:30 – 10:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Гоце Делчев:   Ючдорушко Дере

На 21.01.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 12:00 – 13:00 Ч./ –  Даскалово:   Втора

На 22.01.2019 Г. /09:15 – 10:00 Ч.; 11:45 – 12:30 Ч./ –  Дивотино:   3-Ти Март, 34069, Витоша, Втора, Двадесета, Двадесетивтора, Двадесетидевета, Двадесетиосма, Двадесетипета, Двадесетиседма, Двадесетитрета, Двадесетичетвърта, Двадесетишеста, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Кв29 Упиv   -642, Комсомолска, Люлин, Махала Герен, Махала Ливаге, Махала Светавода, Махала Тенов Дол, Миньор, Осемнадесета, Осма, Пета, Петдесета, Петдесетивтора, Петдесетипета, Петдесетитрета, Петнадесета, Първа, Рила, Седемнадесета, Седма, Слатина, Струма, Тенов Дол, Тридесета, Тридесетивтора, Тридесетиосма, Тридесетипета, Тридесетипърва, Тридесетиседма, Тридесетитрета, Тридесетичетвърта, Тридесетишеста, Тринадесета, Упи Viii – 296 Kb.21, Упи Іі Кв.746, Четвърта, Четирдесета, Четирдесетиосма, Четирдесетипета, Четирдесетиседма, Четирдесетитрета, Четринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 21.01.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 12:00 – 13:00 Ч./ –  Драгичево:   Байкал, Възраждане, Георги Бенковски, Кракра, Магистрала, Мария Луиза, Пирин, Първа, Райна Княгиня, Рила, Рударска, Стара Планина, Стефан Караджа, Струма, Тинтява, Христо Ботев, Цар Симеон, Явор, Янтра

На 22.01.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Зидарци

На 22.01.2019 Г. /09:15 – 10:00 Ч.; 11:45 – 12:30 Ч./ –  Люлин, Общ. Перник:   V-614 Кв 59, Втора, Двадесет И Втора, Двадесет И Девета, Двадесет И Пета, Двадесет И Първа, Двадесет И Седма, Двадесет И Трета, Двадесет И Четвърта, Двадесет И Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Кв.31,Упи1-577, Мах.Лесков Дол, Мах.Стакьовец И Манастира, Местн.Задбудилица, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Пи 874, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тридесет И Осма, Тридесет И Седма, Тридесет И Шеста, Тридесета, Тринадесеста, Четвърта, Четиринадесета, Шеснадесета, Шеста

На 22.01.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Мещица:   Адалберт Антонов, Александър Димитров, Александър Невски, Александър Стамболийски, Андрей Жданов, Васил Коларов, Васил Левски, Велин Сърбов, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Генерал Толбухин, Генерал Тотлебен, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Сава Раковски, Гоце Делчев, Даме Груев, Детелина, Детелина Минчева, Димитър Благоев, Димитър Каляшки, Еделвайс, Елена Георгиева, Елин Пелин, Захари Стоянов, Иван Вазов, Йордан Йовков, Йорданка Николова, Капитан Петко Войвода, Кв.3 Упи Vііі-165, Кокиче, Комсомолска, Ленко, Леонид Брежнев, Лилия, Лиляна Димитрова, Маршал Жуков, Митко Палаузов, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Октомврийска Революция, Пейо Яворов, Път №63, Райна Княгиня, Рахила Ангелова, С. Мещица, Стадион, Пл.№140,Кв62, Свилен Русев, Сергей Румянцев, Синчец, Станке Димитров, Хviii Кв.55а, Юрий Гагарин, Ястребино

На 22.01.2019 Г. /09:30 – 12:30 Ч./ –  Мещица:   Андрей Жданов, Васил Коларов, Васил Левски, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Генерал Толбухин, Генерал Тотлебен, Гео Милев, Георги Димитров, Даме Груев, Детелина Минчева, Димитър Благоев, Димитър Каляшки, Иван Вазов, Йордан Йовков, Йорданка Николова, Кокиче, Комсомолска, Ленко, Леонид Брежнев, Маршал Жуков, Октомврийска Революция, Път №63, Райна Княгиня, Рахила Ангелова, Сергей Румянцев, Синчец, Хviii Кв.55а, Юрий Гагарин

На 21.01.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 12:00 – 13:00 Ч./ –  Мърчаево:   Мърчаево Пи 52, Рударски Път, Цар Симеон I/Кост.Темелков/

На 22.01.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Перник:   Ахелой, Баба Тонка, Бараки Тмк Ленин, Бела Вода, Градина, Григорий Цамблак, Емине, Иван Асен Втори, Клокотница, Матей Преображенски, Света Гора, Симеон Радев, Симеоновград, Хан Аспарух, Хан Омуртаг, Цар Самуил

На 21.01.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 12:00 – 13:00 Ч./ –  Перник:   Владайско Въстание, Владимир Комаров, Волга, Възход, Грамаге, Димитър Благоев, Добри Миланов, Дунав, Дъбрава, Евгении Ачанов, Йордан Лютибродски, Кв. Старата Църква, Климент Охридски, Костенец, Кралевски Път, Лиляна Димитрова, Мах.Горна Църква, Мах.Тутулова, Махала Стара Църква, Момин Проход, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Рилски Езера, Танчовица, Трайко Живков, Хемус, Църква, Чуйпетлово

На 24.01.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 25.01.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ –  Перник:   Георги Мамарчев, Тева, Хумни Дол

На 22.01.2019 Г. /09:15 – 10:00 Ч.; 11:45 – 12:30 Ч./ –  Перник:   Рашо Димитров, Цалева Круша

На 22.01.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Радуй

На 22.01.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Расник:   Брод, Казанджийска, Околовръстен Път

На 21.01.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 12:00 – 13:00 Ч./ –  Рударци:   1452, 3-Ти Март, Lxxxііі-1526 Кв.121, Xviii-1965,1967 Кв.127, Арда, Балчик, Бели Брег, Божур, Бор, Борова Гора, Боровец, Бреза, Бузлуджа, Бургас, Вардар, Варна, Васил Априлов, Ваташка, Вела Пеева, Веслец, Витоша, Ген.Столетов, Гео Милев, Гоце Делчев, Гурко, Дабо, Добрич, Драва, Дренов Дол, Дулова, Дунав, Ерма, Ехо, Загарица, Захари Зограф, Здравец, Земен, Иван Вазов, Изгрев, Искър, Йовчова, Кало, Камчия, Капенешка, Кирил И Методий, Кирил Пчелински, Кракра, Кривуля, Лаката, Лиляна Димитрова, Лом, Лопянска Гора, Людмила Димитрова, Люлин, Марица, Мария Луиза, Местн.Кало, Металург, Минерал, Миньор, Михаил Дойчев, Москва, Несебър, Никола Вапцаров, Обеля, Оборище, Опълченска, Острица, Отец Паисий, Перник, Пирин, Пловдив, Поморие, Презвитер Козма, Пчелинска, Първи Май, Радомир, Райко Янков, Рено, Рига, Рила, Родопи, Розова Долина, Ропотамо, Рударска, Рудничар, С.Рударци, Самоков, Сандански, Св. Иван Рилски, Свищов, Селимица, Силистра, Синчец, Скобелев, Смолян, Солун, София, Средна Гора, Стара Планина, Стефан Караджа, Стримон, Струма, Темелко Ненков, Тинтява, Трън, Ул.Вардар/Ул.Силистра, Упи Lxxxiv-2229,Кв.21., Упи І-1427 Кв.80б, Упи Х|Х,Кв.107а, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цветaна Живкова, Черни Връх, Шипка, Шумнатица, Янтра, Ясен, Ястребец

На 21.01.2019 Г. /09:00 – 13:00 Ч./   На 23.01.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 24.01.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 25.01.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Рударци:   Вела Пеева, Гео Милев, Камчия, Капенешка, Марица, Москва, Оборище, Първи Май, Родопи, Розова Долина, Ропотамо, Рударска, Селимица, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Черни Връх, Шумнатица

На 25.01.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ –  Селищен Дол

На 21.01.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 12:00 – 13:00 Ч./ –  Студена, Общ. Перник:   Баба Тонка, Бачо Киро, Блато, Божур, Бурковица, Бързатица, Васил Левски, Вит, Витоша, Георги Бенковски, Георги Раковски, Горска Поляна, Градище, Дъбрава, Еверест, Еделвайс, Иван Вазов, Иглика, Извор, Искър, Йордан Корчев, Калоян, Капитан Петко Войвода, Кирил Богданов, Кокиче, Кольо Фичето, Крайречна, Лебед, Леденика, Лилия, Лъката, Люлин, Мах.Бугьовец, Мах.Каназирова, Мах.Кюлова, Мах.Опашиница, Мах.Шестакова, Мах.Язовира, Местн.Буката/И.Р./, Местн.Шарков Дол /И.Р./, Местн.Шумнатица, Могилата, Незабравка, Оборище, Одеса, Панайот Волов, Панайот Хитов, Перуника, Пороя, Първи Май, Разсадника, Райна Княгина, Рибарица, Самуил, Слатина, Спортист, Стадионна, Стефан Караджа, Струма, Съединение, Теменуга, Тодор Каблешков, Хаджи Димитър, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Проданов, Цар Иван Асен I, Чифлик, Шийница, Юрий Гагарин, Явор, Янтра

На 22.01.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Ярджиловци:   Ален Мак, Арда, Асен Китанов, Велин Асенов, Георги Димитров, Девети Септември, Иван Алексиев, Йордан Станоев, Китка, Кракра, Никола Вапцаров, Оборище, Орниче, Осоица, Перник, Първи Май, Рила, Свилен Русев, Средна Гора, Стара Планина, Струма, Тодор Димитров, Христо Смирненски

Община Радомир

На 21.01.2019 Г. /09:00 – 15:00 Ч./   На 22.01.2019 Г. /09:00 – 15:00 Ч./   На 23.01.2019 Г. /09:00 – 15:00 Ч./   На 24.01.2019 Г. /09:00 – 15:00 Ч./   На 25.01.2019 Г. /09:00 – 15:00 Ч./ –  Извор, Общ. Радомир

На 21.01.2019 Г. /09:00 – 15:00 Ч./   На 22.01.2019 Г. /09:00 – 15:00 Ч./   На 23.01.2019 Г. /09:00 – 15:00 Ч./   На 24.01.2019 Г. /09:00 – 15:00 Ч./   На 25.01.2019 Г. /09:00 – 15:00 Ч./ –  Кленовик

Община Трън

На 24.01.2019 Г. /10:30 – 15:15 Ч.; 10:45 – 16:15 Ч./ –  Бераинци

На 21.01.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./   На 24.01.2019 Г. /10:30 – 15:15 Ч./ –  Бохова:   Упи-Хi-148

На 23.01.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ –  Бусинци

На 24.01.2019 Г. /10:30 – 15:15 Ч./ –  Главановци, Общ. Трън

На 24.01.2019 Г. /10:30 – 15:15 Ч./ –  Джинчовци

На 24.01.2019 Г. /10:30 – 15:15 Ч./ –  Забел

На 24.01.2019 Г. /10:30 – 15:15 Ч./ –  Зелениград:   Общ,Трън, Парцел Ііі-253, Кв.40, Упи Xxxiii – 371кв 20

На 24.01.2019 Г. /10:30 – 15:15 Ч./ –  Лешниковци:   Имот 32, Кв.5

На 24.01.2019 Г. /10:30 – 15:15 Ч./ –  Милославци:   Упи V-71, Кв.18

На 22.01.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ –  Мракетинци

На 24.01.2019 Г. /10:30 – 15:15 Ч./ –  Насалевци

На 24.01.2019 Г. /10:30 – 15:15 Ч./ –  Рани Луг:   П-Л Ххі-235, Кв.7, Упи Іv-280, Кв.3 Мах. Пещер

На 24.01.2019 Г. /10:30 – 15:15 Ч./ –  Реяновци

На 24.01.2019 Г. /10:30 – 15:15 Ч./ –  Слишовци

На 24.01.2019 Г. /10:30 – 15:15 Ч./ –  Стрезимировци:   56

На 24.01.2019 Г. /10:30 – 15:15 Ч./ –  Трън:   8ми Март, Бор, Георги Бабичев, Граничар, Денчо Знеполски, Десета, Имот 000697 Стопански Двор, Мах.Ахчийски Кошари, Мах.Горно Баринци, Мах.Кошарите, Махала Кошаре, Мурговица, Нов Живот, Руй, Света Троица, Стефан Рангелов

На 24.01.2019 Г. /10:30 – 15:15 Ч./ –  Туроковци

На 24.01.2019 Г. /10:30 – 15:15 Ч./   На 25.01.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ –  Цегриловци:   Пи 197

На 24.01.2019 Г. /10:30 – 15:15 Ч./ –  Ярловци

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP

 

 

 

Please follow and like us:
fb-share-icon0