Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 2125 януари 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период   Времетраене    Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Област Кюстендил

Община Дупница

На 23.01.2019 Г. /13:30 – 14:00 Ч./ –  Бобов Дол:   Двадесет И Седми Октомври, Димитър Благоев

На 23.01.2019 Г. /13:30 – 14:00 Ч./ –  Дупница:   I, Кв. 79, 68789.162.69, 68789.164.15, 68789.17.56, 68789.17.76, 68789.607.145, I,Кв.79, Ііі, Кв. 95, Андон Величков, Антим I, Батак, Бачо Киро, Беласица, Бенковски, Бисеров, Бистрица, Бричи Бор, Булаир, Вардар, Велчова Завера, Вихрен, Втори Януари, Генерал Георги Тодоров, Георги Измирлиев, Джерман, Димитър Радев, Дора Габе, Дунав, Елисавета Багряна, Иван Вазов, Каваклия, Кирил И Методий, Княз Борис I, Крайречна, Лоза, Македония, Местност Барактарица, Морава, Никола Лазаров, Николаевска, Орлинска, П-Нг Учителски Институт, Пазарна, Пени Маркет Дупница, Поп Харитон, Преслав, Пролет, Раковска, Самоковско Шосе, Саморанска, Свети Георги, Свети Иван Рилски, Свобода, Солун, Софроний, Страхил Войвода, Трети Гвардейски Полк, Тютюнева Долина, Ул.Николаевска Упи687889.29.7, Упи 68789.17.103., Упи I,Кв. О.Т.2189-2190, Упи I,Кв.79, Упи Vііі,Кв. 8, Пи 68789.602.65, Упи І, Кв. 78, Упи Ііі, Кв.95, Фани Попова Мутафова, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Грънчаров, Цар Освободител, Цар Самуил, Царичина, Черковна, Шипка, Яворов, Яхинско Шосе

На 23.01.2019 Г. /11:00 – 14:00 Ч./ –  Дупница:   Георги Измирлиев, Димитър Радев, Никола Лазаров, П-Нг Учителски Институт, Христо Ботев

На 23.01.2019 Г. /13:30 – 14:00 Ч./ –  Яхиново:   87727.20.25, Местност Полето, Яхинско Шосе

Община Кюстендил

На 23.01.2019 Г. /11:30 – 13:00 Ч./ –  Бобешино

На 23.01.2019 Г. /09:45 – 10:30 Ч.; 11:30 – 13:00 Ч./ –  Брест, Общ. Трекляно:   Махала Беловци, Махала Знеполци, Махала Казаците, Махала Песяк, Махала Селото, Махала Янкова

На 23.01.2019 Г. /09:45 – 10:30 Ч.; 11:30 – 13:00 Ч./ –  Бъзовица:   Махала Врътина, Махала Георгина, Махала Говедарници, Махала Димина, Махала Дънкова, Махала Кюлина, Махала Реката

На 22.01.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 11:00 – 12:30 Ч./ –  Вратца:   Махала Вучкова, Махала Гаджалска, Махала Илчова, Махала Ливадска, Махала Мазнево, Махала Мацаранска, Махала Рекалска, Махала Стоилкова, Махала Терзийска, С. Вратца, М. Дервена, Общ. Кюстендил

На 22.01.2019 Г. /09:00 – 12:30 Ч./ –  Вратца:   Махала Мазнево

На 23.01.2019 Г. /09:45 – 10:30 Ч.; 11:30 – 13:00 Ч./ –  Горановци, Общ. Кюстендил:   Махала Оспротива

На 22.01.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 11:00 – 12:30 Ч./ –  Горна Брестница

На 23.01.2019 Г. /09:45 – 10:30 Ч.; 11:30 – 13:00 Ч./ –  Горни Коритен:   Махала Богдановци, Махала Григоринци, Махала Джуркинци, Махала Лиярска, Махала Лозановци, Махала Любенова, Махала Мъзгарска, Махала Пауновци, Махала Петкова, Махала Попова, Махала Ралоква, Махала Расова, Махала Спасановци, Махала Цонева

На 23.01.2019 Г. /09:45 – 10:30 Ч.; 11:30 – 13:00 Ч./ –  Горно Кобиле:   Махала Бучлинци, Махала Пешина

На 23.01.2019 Г. /09:45 – 10:30 Ч.; 11:30 – 13:00 Ч./ –  Горно Уйно:   Махала Амиджина, Махала Брестов Дол, Махала Джалевица, Махала Дръндевци, Махала Дудевска, Махала Момчилова, Махала Панагонова, Махала Цървеличка

На 23.01.2019 Г. /09:45 – 10:30 Ч.; 11:30 – 13:00 Ч./ –  Горно Уйно

На 22.01.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 11:00 – 12:30 Ч./ –  Грамаждано:   Местност Гола Велика

На 23.01.2019 Г. /09:45 – 13:00 Ч.; 09:45 – 10:30 Ч.; 11:30 – 13:00 Ч./ –  Гурбановци

На 22.01.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 11:00 – 12:30 Ч./ –  Гърляно:   Владимир Заимов, Девети Септември, Димитър Каляшки, Крум Кюлявков, Махала Балиндол, Махала Баовец, Махала Биковска, Махала Джопарска, Махала Долна, Махала Леските, Махала Реката, Махала Ресенска, Махала Ярешка, Местност Смоквата, Местност Средно Поле, Руен

На 23.01.2019 Г. /11:30 – 13:00 Ч./ –  Гюешево:   000053, Васил Левски, Георги Раковски, Иван Вазов, Ильо Войвода, Кирил И Методий, Комсомолска, Махала Богданица, Махала Борнарска, Махала Гарище, Махала Димирци, Махала Зарева, Махала Рекалска, Махала Тонева, Махала Центъра, Махала Цървенджийска, Махала Чачарска, Младен Тасков, Отец Паисий, Поручик Борис Чуковски, Руен, Румяна Войвода, Стефан Караджа, Стойо Якимов Георгиев, Стоян Лудев, Хан Аспарух

На 23.01.2019 Г. /09:45 – 10:30 Ч.; 11:30 – 13:00 Ч./ –  Добри Дол, Общ. Трекляно:   Махала Ашковци, Махала Вучковци, Махала Герасимци, Махала Горчовци, Махала Гълъбовци, Махала Джуровци, Махала Дръндевци, Махала Дълбоки Дол, Махала Зеленковци, Махала Златковци, Махала Мутевци, Махала Наковци, Махала Ората, Махала Пращенци, Махала Сръбиновци, Махала Татарци, Махала Центъра, Махала Шуме

На 23.01.2019 Г. /09:45 – 10:30 Ч.; 11:30 – 13:00 Ч./ –  Долни Коритен:   Махала Витанова, Махала Витановци, Махала Гелева, Махала Деянова, Махала Джонева, Махала Димова, Махала Дроньова, Махала Китанова, Махала Клубарска, Махала Кьосакова, Махала Манчова, Махала Петкова, Махала Портарска, Махала Хановете, Махала Чомарска

На 23.01.2019 Г. /09:45 – 10:30 Ч.; 11:30 – 13:00 Ч./ –  Долно Кобиле:   Махала Аврамци, Махала Диневци, Махала Ковачевци, Махала Козарник, Махала Кошарци, Махала Момчиловци, Махала Пладнище, Махала Станчевци, Махала Станчовци, Махала Училището

На 23.01.2019 Г. /11:30 – 13:00 Ч./ –  Долно Село:   М.Планиница, Махала Бистрица, Махала Буковска, Махала Дяволска, Махала Каймаканска, Махала Кошарелска, Махала Логовска, Махала Малиновска, Махала Пищилци, Махала Превалец, Махала Ридарци, Махала Салакунска, Махала Транчовска, Махала Чукарска, Махала Шаламанци

На 23.01.2019 Г. /09:45 – 10:30 Ч.; 11:30 – 13:00 Ч./ –  Долно Уйно:   Махала Дедо Ненова, Махала Корнец, Махала Моралийска, Махала Олтоманци, Махала Райкова, Махала Славкова, Махала Чурица, Махала Янковска

На 23.01.2019 Г. /09:45 – 10:30 Ч.; 11:30 – 13:00 Ч./ –  Долно Уйно:   Махала Олтоманци

На 23.01.2019 Г. /09:45 – 10:30 Ч.; 11:30 – 13:00 Ч./ –  Драговищица, Общ. Кюстендил:   Акация, Априлско Въстание, Асен Златаров, Атанас Достин, Бреза, Брест, Генерал Савойски, Георги Григоров Фарадей, Девети Септември, Димитър Каляшки, Земен, Искра, Кирил И Методий, Лале, Липа, Места, Местност Перивол, Местност Ямборано, Младост, Опълченска, Охрид, Преслав, Рила, Руен, Славчо Темкин, Спартак, Спортист, Стоян Лудев, Черница

На 23.01.2019 Г. /09:30 – 10:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Драговищица, Общ. Кюстендил:   Асен Златаров, Атанас Достин, Бивш Стопански Двор, Брест, Иван Пашалийски, Индустриална, Липа, Люляк, Местност Ямборано, Младост, Овощарска, Преслав, Роза, Хризантема

На 23.01.2019 Г. /09:45 – 10:30 Ч.; 11:30 – 13:00 Ч./ –  Драгойчинци:   Мах.Богданова, Мах.Бозкина, Мах.Гигина, Мах.Гигинци, Мах.Градско Ливаде, Мах.Дайчова, Мах.Деяница, Мах.Джикаре, Мах.Дълги Лом, Мах.Дърнелци, Мах.Зеинци, Мах.Злондон, Мах.Корита, Мах.Куркина, Мах.Малка Падина, Мах.Митарци, Мах.Пейчинова, Мах.Село, Мах.Средно Осое, Мах.Чорбаджийска, Мах.Ширилова

На 22.01.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 11:00 – 12:30 Ч./ –  Жиленци:   Везенска Махала, С. Жиленци Общ. Кюстендил, Георги Димитров, Гюешевско Шосе, Деляница, Димитър Каляшки, Курбанци, Махала Босачка, Махала Везенска, Махала Грънчарска, Махала Долна, Махала Мазнево, Махала Сиракова, Махала Сърбинска, Махала Чифлика, Махала Юручка, Местност Грамаге, Осогово, Радослав Нотев, Рекалска, Стопански Двор, Христо Ботев

На 22.01.2019 Г. /09:00 – 12:30 Ч./ –  Жиленци:   Деляница, Махала Мазнево

На 23.01.2019 Г. /09:45 – 10:30 Ч.; 11:30 – 13:00 Ч./ –  Злогош:   Долна Махала, Махала Гергиновци, Махала Горни Шушнярци, Махала Долни Шушнярци, Махала Клен, Махала Кориярци, Махала Лазина, Махала Лалина Падина, Махала Мушикарци, Махала Плава Круша, Махала Селото, Махала Чиринци

На 23.01.2019 Г. /09:45 – 10:30 Ч.; 09:45 – 13:00 Ч.; 11:30 – 13:00 Ч./ –  Ивановци, Общ. Кюстендил

На 23.01.2019 Г. /11:30 – 13:00 Ч./ –  Каменичка Скакавица:   Васил Левски, Здравец, Каменица, Махала Дудевска, Махала Пилищарска, Махала Чакмаджийска, Махала Чифутска, Осогово, Хаджи Димитър

На 23.01.2019 Г. /09:45 – 10:30 Ч.; 11:30 – 13:00 Ч./ –  Киселица:   Махала Богданинци, Махала Буцалевци, Махала Вучковци, Махала Гелчинци, Махала Кадинци, Махала Търница

На 23.01.2019 Г. /11:30 – 13:00 Ч./ –  Коприва

На 23.01.2019 Г. /09:45 – 10:30 Ч.; 09:45 – 13:00 Ч.; 11:30 – 13:00 Ч./ –  Кутугерци

На 23.01.2019 Г. /09:45 – 10:30 Ч.; 11:30 – 13:00 Ч./ –  Кършалево

На 21.01.2019 Г. /08:30 – 09:15 Ч. По Искане На „Есо“ Еад; 15:30 – 16:00 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ –  Кюстендил:   Александър Стамболийски, Антим I, Асен Суичмезов, Бабуна, Батак, Беласица, Бурин Дол, Васил Априлов, Велбъжд, Веслец, Виница, Вит, Генерал Заимов, Георги Друмохарски, Герена, Голак, Гороцветна, Граф Игнатиев, Гургулят, Елин Пелин, Иларион Ловчански, Иларион Макариополски, Ильо Войвода, Йордан Митрев, Кадин Мост, Камчия, Константин Николов, Костадин Поппандов, Кукуш, Марин Дринов, Местност Самали Баир, Местност Хисарлъка, Местност Чифутски Дол, Морава, Овощарска, Опълченска, Парижка Комуна, Перущица, Пирин, Пиянец, Първи Май, Радецки, Радослав Нотев, Самуил, Седемнадесети Януари, Софроний, Стара Планина, Струма, Трифон Стефанов, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хижата, Хисарлъка, Цар Борис 1-Ви, Цар Освободител, Юстиниян, Яне Сандански

На 22.01.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 11:00 – 12:30 Ч./ –  Кюстендил:   Белият Камък, Бреза, Гюешевско Шосе, Димитър Иванов, Димитър Кукудов, Емил Марков, Крум Зарев, Махала Корубанска, Местност Влахов Дол, Местност Гнила, Местност Гола Велика, Местност Динката, Местност Жабокрътски Рид, Местност Полски Имоти, Местност Ръжеве, Местност Хисарлъка, Митко Палаузов, Невестинско Шосе, Незабравка, Никола Атанасов, Раденко Видински, Светамински Бор, Станкевско Шосе, Ул. Дупнишко Шосе

На 21.01.2019 Г. /13:00 – 15:00 Ч./ –  Кюстендил:   Добрич, Запад, Професор Асен Василев, Ракла

На 24.01.2019 Г. /09:30 – 12:00 Ч./ –  Кюстендил:   Местност Николичевски Път

На 23.01.2019 Г. /09:45 – 10:30 Ч.; 11:30 – 13:00 Ч./ –  Кюстендил:   Соволска

На 23.01.2019 Г. /09:45 – 10:30 Ч.; 11:30 – 13:00 Ч./ –  Ломница, Общ. Кюстендил:   Махала Анина, Махала Батина, Махала Богойна, Махала Грамаче, Махала Джурина, Махала Донина, Махала Милоорниче, Махала Плавнище, Махала Попов Дол, Махала Прекендачка, Махала Равно Буче, Махала Щърбец

На 23.01.2019 Г. /09:45 – 10:30 Ч.; 11:30 – 13:00 Ч./ –  Мазарачево:   Махала Безбелинци, Махала Модро Поле, Махала Тренките, Махала Черна Река

На 23.01.2019 Г. /09:45 – 10:30 Ч.; 11:30 – 13:00 Ч./ –  Метохия:   Долна Махала, Махала Баздрике, Махала Бургяре, Махала Владимировци, Махала Матеина, Махала Осояре, Махала Пауновци

На 23.01.2019 Г. /09:45 – 10:30 Ч.; 11:30 – 13:00 Ч./ –  Побит Камък, Общ. Трекляно:   Махала Возчукар, Махала Джокинци, Махала Село

На 23.01.2019 Г. /09:45 – 10:30 Ч.; 11:30 – 13:00 Ч./ –  Полетинци

На 23.01.2019 Г. /09:30 – 10:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Полска Скакавица:   Махала Бойчовци, Махала Терзийска

На 23.01.2019 Г. /11:30 – 13:00 Ч./ –  Преколница:   Махала Байковска, Махала Вароша, Махала Делевска, Махала Карадачка, Махала Османци, Махала Прапорска, Махала Ридарска, Махала Сливарска, Махала Тупандийска, Махала Чукойска

На 23.01.2019 Г. /09:30 – 10:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Раждавица:   Азна, Алеко Константинов, Александър Димитров, Александър Стамболийски, Асен Златаров, Аспарух Плачков, Бенковски, Валентина Терешкова, Варна, Васил Коларов, Васил Левски, Вела Пеева, Владимир Поптомов, Георги Димитров, Георги Кирков, Граф Игнатиев, Димитър Каляшки, Димитър Полянов, Железничар, Йорданка Николова, Л.Димитрова, Ленин, Неофит Бозвели, Никола Вапцаров, Партизанска, Рила, Садни Дол, Славянска, Созопол, Станке Димитров, Столетов, Стоян Лудев, Струга, Струма, Тодор Каблешков, Христо Ботев, Христо Смирненски, Чайка, Черешарска, Шипка, Юрий Гагарин

На 23.01.2019 Г. /09:30 – 12:30 Ч./ –  Раждавица:   Александър Стамболийски, Асен Златаров, Васил Коларов, Владимир Поптомов, Георги Димитров, Георги Кирков, Железничар, Партизанска, Славянска, Струга, Христо Смирненски, Юрий Гагарин

На 23.01.2019 Г. /11:30 – 13:00 Ч./ –  Раненци:   Людмила Живкова, Махала Боровска, Махала Велиновска, Махала Димовска, Махала Друмлийска, Махала Кривошийска, Махала Лехчанска, Махала Мечкарска, Махала Реджовска, Махала Славевска, Махала Стругарска, Махала Центъра, Махала Шляпарска

На 22.01.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 11:00 – 12:30 Ч./ –  Ръсово:   Мах. Рекалска, Община Кюстендил, Махала Лесичка

На 23.01.2019 Г. /09:30 – 10:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Скриняно:   Георги С. Раковски, Георги Трайков, Местност Чуката, П.Волов, Пролет, Пролетарска, Стопански Двор, Стоян Лудев

На 23.01.2019 Г. /09:45 – 10:30 Ч.; 11:30 – 13:00 Ч./ –  Средорек, Общ. Трекляно:   Махала Бекярска, Махала Джониловци, Махала Драгльовци, Махала Дренярска, Махала Клинчарци, Махала Неделкьова, Махала Павлева, Махала Пашина, Махала Петрева, Махала Центъра, Махала Явор, Махала Янина, Местностдупни Камък

На 23.01.2019 Г. /09:30 – 10:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Стенско:   240 Кв.13, Извън Регулацията, Стенско

На 23.01.2019 Г. /09:45 – 10:30 Ч.; 11:30 – 13:00 Ч./ –  Сушица, Общ. Трекляно:   Махала Варни Дол, Махала Камберска, Махала Прогона, Махала Раздолци, Махала Реката, Махала Старо Село, Махала Ханове, Махала Чешмата, Махала Чифлика, Махала Шавар

На 23.01.2019 Г. /09:45 – 10:30 Ч.; 11:30 – 13:00 Ч./ –  Трекляно:   Махала Центъра

На 23.01.2019 Г. /09:45 – 10:30 Ч.; 11:30 – 13:00 Ч./ –  Уши:   030001 М. Под Пътя, Махала Вучарник, Махала Горно Велковци, Махала Долно Велковци, Махала Златанова, Махала Знеполци, Махала Калеинци, Махала Кошарци, Махала Николина, Махала Николинци, Махала Самарджийска, Махала Спасевска

На 23.01.2019 Г. /09:45 – 13:00 Ч.; 09:45 – 10:30 Ч.; 11:30 – 13:00 Ч./ –  Церовица:   Махала Бело Камене

На 23.01.2019 Г. /09:45 – 10:30 Ч.; 11:30 – 13:00 Ч./ –  Чудинци

На 23.01.2019 Г. /09:30 – 10:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Шипочано

На 23.01.2019 Г. /09:30 – 10:45 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Шишковци:   Александър Стамболийски, Андон И Стойна Виачеви, Бачо Киро, Васил Демиревски, Васил Коларов, Васил Левски, Вела Пеева, Владимир Димитров Майстора, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Девети Септември, Димитър Каляшки, Елин Пелин, Емил Шекерджийски, Зоя Космодемянская, Иван Вазов, Лилия Карастоянова, Лоза, Любен Кацаров, Местност Ридо, Местност Стадиона, Митко Палаузов, Млада Гвардия, Неофит Рилски, Никола Вапцаров, Паисий Хилендарски, Пейо Яворов, Пеньо Пенев, Раковски, Роза Димитрова, Станке Димитров, Стефан Караджа, Столетов, Стоян Лудев, Струма, Упи Xiv – 464 Кв.14, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Чучура, Шипка, Юри Гагарин, Яне Сандански

Община Рила

На 23.01.2019 Г. /10:00 – 11:00 Ч./ –  Пастра:   55539.100.132, 55539.100.316, Местност Туфано, Пастра, Пи №55539.100.207, Стопански Двор

На 23.01.2019 Г. /10:00 – 11:00 Ч./ –  Рила:   Местност Горхим, Местност Елешница

На 23.01.2019 Г. /10:00 – 11:00 Ч./ –  Рилски Манастир:   Местност Бачкова Чешма, Местност Владичина Поляна, Местност Горско Стопанство, Местност Горхим, Местност Елешница, Местност Илийна Река, Местност Кирилова Поляна, Местност Пчелина

 

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www. Ч.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP

 

Please follow and like us:
fb-share-icon0