Сгради на бившата „Тютюнева промишленост” са единственият имот, който фигурира в плана за приватизация за 2019 г. на община Дупница, става ясно от докладна записка на кмета Методи Чимев за приемане на годишен план за работа по приватизация. Предложението е да се продадат масивна седеметажна промишлена сграда и склад за тютюн Б-4 с  железобетонна конструкция, със застроена площ от 1875 кв. м  и разгъната застроена площ 13 125 кв. м. Очакваните приходи са 500 000 лева, които имат прогнозен характер. Това е поредният опит на местната управа да продаде въпросния имот.

Подробности в печатното издание

 

Вестник „Вяра“ уведомява своите читатели