И през 2019 г. ще се работи усилено за събиране на задълженията от нередовните платци, каза кметът Герчев.
  • Бюджетът е реалистичен и съобразен с добрите практики по отношение приходи и разходи, както този през 2018 г., коментира кметът инж. Красимир Герчев

Бюджетът на община Разлог за 2019 г. бе приет на заседание на Общинския съвет. Приходите през настоящата 2019 г. са планирани на база прогнозите на Дирекция „Местни данъци и такси“, изготвени след анализ на събраните през 2018 г. приходи и задължения по декларираните от гражданите обстоятелства. Очаква се данъчните приходи да бъдат 1 957 000 лв., или 2% повече от събраните през предходната 2018 г. Същото процентно увеличение се предвижда и за неданъчните приходи, които са в размер на 3 751 000 лв. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. приходите за делегираните от държавата дейности са увеличени с 16%, като стойността им е 11 334 807 лв. При планирането на приходната част на бюджета основният показател, от който се е водила общинската администрация, е приходите да бъдат изпълними и с тях да могат да бъдат осигурени всички дейности, които общината следва да изпълнява, без увеличение на данъчната тежест за населението.

Бюджетът на община Разлог за 2019 г. бе приет от ОбС.

„За поредна година бюджетът е реалистичен и съобразен с добрите практики по отношение приходи и разходи, както този през 2018 г. община Разлог за поредна година не предвижда увеличение на данък сгради и основните такси по Закона за местните данъци и такси на фона на общото увеличение. И през 2019 г. ще се работи усилено за събиране на задълженията от нередовните платци, за да не допускаме увеличение и да не наказваме редовните платци“, коментира кметът инж. Красимир Герчев.
В пълно съответствие с приходната част е планирана и разходната част на бюджета. Обмислено е увеличение на разходите за работни заплати, като в делегираните от държавата дейности – училища и детски градини, то е 34%, а за бюджетните организации от социалната сфера същото е в размер на 10%. Разходите за издръжка ще нараснат с 23%, като следва да покрият увеличението на разходите за горива, храна и енергия.

Обмислено е увеличение на разходите за работни заплати.

Увеличение има и в инвестиционната програма на община Разлог. През настоящата година приоритет за общината са социалните грижи, образованието и инфраструктурата. Значителни средства ще бъдат инвестирани в пътната инфраструктура, в образованието и МБАЛ-Разлог. За ремонт на улици в прилежащите населени места (без град Разлог) ще бъдат вложени 892 000 лв., като общо средствата за ремонт на обществената пътна мрежа са 6 320 000 лв. В град Разлог ще бъдат преасфалтирани и ремонтирани улиците „Изворите“, „Рила“, „Христо Ботев“, „Стара планина“ и част от ул. „Тодор Александров“, като се предвижда изграждането на кръгови кръстовища в две невралгични кръстовища: при МБАЛ – Разлог и кръстовището на ул. „Христо Ботев“ и ул. „Ал. Стамболийски“. Общата стойност на разходите, предвидени в инвестиционната програма, е 11 588 473 лв. Проектът на бюджета на община Разлог за 2019 г. е публикуван на интернет страницата на общината и всеки гражданин може да се запознае в детайли с него.

Please follow and like us: