Данъчно задължените лица могат да се възползват от възможността да изплатят пълния размер на задълженията си за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци до 30 април и да получат 5% отстъпка, съобщиха от общинската администрация в Гоце Делчев. След тази дата те ще могат да платят на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври. До 15 март 2019 г. всички задължени лица ще получат уведомителни писма за размера на своите задължения и сроковете за плащане.
Задълженията за данък моторни превозни средства ще бъдат възможни за плащане след 15 февруари.
Местните данъци и такси могат да бъдат платени на касите, намиращи се на ул. „Търговска“ №18, етаж 3. Те ще работят с непрекъснато работно време в часовете от 08,00 до 17,00 часа. Плащането може да се направи както по банков път, така и чрез ПОС терминал. Плащане може да се извършва и от всеки офис на „Изипей” и интернет системата „Ипей”.