Атанас Камбитов
  • Проектът е на обща стойност 3 502 684,21 лв.

Официалната церемония по откриване на обновената сграда на Общинска администрация-Благоевград ще се проведе на 7 февруари от 11,30 часа. Постройката бе ремонтирана по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински и административни сгради“, който се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. С подобряване на енергийната ефективност на сградата е постигнато оптимизиране на разходите, създадена е по-добра работна среда и е осигурен по-лесен достъп на хората с увреждания, пише „Кмета.бг”. Кметът д-р Атанас Камбитов в четвъртък ще пререже лентата на обновеното кметство в Благоевград. Проектът е на обща стойност 3 502 684,21 лв., от които европейското финансиране е в размер на 2 888 775,71 лв., а националното – 509 783,96 лева. Съфинансирането е 104 124,54 лева. Половин час преди церемонията ще има и заключителна пресконференция в зала №5 в сградата на община Благоевград. На нея ще бъдат представени изпълнените дейности и постигнатите резултати по проекта.