Димитър Попов
  • Димитър Попов: По време на преброяването с екипа ми регистрирахме 2-3 чапли

Обикновените видове водолюбиви птици изчезват от местообитанието им в река Места. Това са установили участниците в тазгодишното среднозимно преброяване на водолюбивите птици от регион Гоце Делчев. Председателят на местния клон на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) Димитър Попов съобщи за „Вяра“, че по време на преброяването той и екипът му са регистрирали само 5-6 корморана и 2-3 чапли. „Предполага се, че кормораните и чаплите са изчезнали, защото няма храна. Явно липсва риба. Всичко това е заради човешката дейност – изхвърлянето на битови отпадъци и извличането на инертни материали“, обясни пред наш репортер Попов. Той добави, че през октомври миналата година кормораните са били 50-60. „Извличането на инертни материали води до изместване на речното корито и до денивелацията му. Нивото му става по-ниско, отколкото е в действителност и от това се коренят причините за наводнения и други тревоги на хората“, допълни още природозащитникът. По думите му в коритото на река Градска са регистрирани две двойки водни косове. Те са вертикални мигранти. През зимата слизат в равнините, а през лятото се качват до по-голяма надморска височина. „Дотук наблюденията обаче сочат, че той остава целогодишно в градската река и дори отглежда потомство. Това означава, че има добри условия за гнездене и намиране на храна. Което означава, че все пак не е толкова замърсена въпреки голямото количество изхвърлени боклуци в някои части на реката“, заключи Попов.

Please follow and like us:
fb-share-icon0