Общинският съвет в Разлог прие Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните данъци. Съгласно нея е увеличен размерът на дължимия туристически данък за средствата за подслон и местата за настаняване, считано от 1 януари 2019 г. Този налог не бе променян от 2011 година. Обекти, които са категория 1 звезда, вече дължат 0.50 лв. за нощувка, а не досегашните 20 стотинки. За обектите, категория 2 звезди, данъкът скача от 30 на 60 стотинки, за тези, които са 3 звезди, от 40 на 70 стотинки. Четиризвездните хотели плащат по лев на нощувка, като завишението е двойно. Петзвездните места за подслон дължат 1,20 лева, при 80 стотинки до края на 2018 година.