Васил Тинчев и Атанас Камбитов

Главният архитект на община Благоевград Васил Тинчев е уволнен дисциплинарно на 6 февруари, потвърди кметът д-р Атанас Камбитов. Мотивът за дисциплинарната санкция са пропуски при издаване на строително разрешение за имот в центъра на Благоевград. По случая е внесена жалба от Райко Зашев, който уличава архитекта в издаване на строително разрешение на сграда в съседен на него имот, без да са уведомени за това заинтересованите страни. Той твърди, че архитект Тинчев му е отказал достъп до строителните книжа с мотив, че липсва правен интерес.

Ето какво заяви пред медии д-р Атанас Камбитов по казуса: „С архитект Тинчев преди 2-3 месеца имах разговор, в който най-приятелски го посъветвах да не прави глупости. На 28 декември го извиках и му заявих, че има жалба срещу него. Ние бяхме направили проверка и бяха констатирани редица нередности. От неспазена кота корниз до неспазени отстояния, до над 15% завишена разгъната застроена площ, сменени паркоместа и т.н., тогава му поисках становище. В рамките на 4 изречения ме излъга 4 пъти. Каза, че тази жалба е разгледана от Административния съд и решението е законосъобразно, което не е вярно, защото съдът разглежда жалбата по допустимост, а не по същество. Също така архитектът каза, че не е запознат с въпросния проект, което също не е вярно. Третото, което каза, е, че РДНСК е разгледала проекта и той отговаря на всички изисквания, което също не е вярно, тъй като РДНСК няма такъв ангажимент. И тук интересен факт е, че строителното разрешение е издадено по чл. 154, най-образно казано, кметът на общината одобрява ПУП-а, а инвестиционният проект и цялата тази процедура след това се одобрява само от архитекта, без да влиза на експертен съвет. Последният пирон беше, че не е ангажимент на главния архитект да следи дали проектите отговарят на изискванията, може би момичето на „Информацията” има такъв ангажимент. Съвсем коректно го помолих доброволно да се разделим, както мисля, че е нормално. Заповедта вече е факт”, обясни градоначалникът. Той допълни още, че онзи ден също е било посочено, че проектът отговаря на всички изисквания, но е интересен фактът, че самият инвеститор внася промяна, като маха 2 етажа, защото те са в повече.

Гледайте видео

На въпрос на журналисти "Каква е причината за уволнението на арх. Тинчев", отговорих ясно:

Публикувахте от Atanas Kambitov в Четвъртък, 7 февруари 2019 г.