Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 14-18 януари 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период   Времетраене    Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

 

Област Перник

Община Брезник

На 14.02.2019   /09:00 – 16:15  / –  Брезник:   9-Ти Септември, Ангел Коцелянов, Борис Антов, Владо Радославов, Ефтим Стоянов, Крум Савов, Синчец

На 12.02.2019   /09:00 – 16:15  / –  Брезник:   Александър Тинков, Варош, Нестор Петров

На 13.02.2019   /09:00 – 16:15  /   На 15.02.2019   /09:00 – 16:15  / –  Брезник:   Андрей Михайлов, Борис Калев, Борова Гора, Бреза, Воин, Георги Ив Бунджулов, Жданов, Комсомолец, Мала Река, Пети Конен Полк, Славей, Стоян Миленков, Цвета Лумбарова, Шипка

На 12.02.2019   /09:00 – 16:15  / –  Гърло:   Общ.Брезник

На 15.02.2019   /09:00 – 16:15  / –  Ноевци

На 11.02.2019   /09:00 – 16:15  / –  Станьовци

Община Земен

На 14.02.2019   /09:00 – 12:00  / –  Земен:   1404, Евтим Арсов, Земенски Манастир, Мах.Митова, Никола Вапцаров, Пещерско Шосе, Райна Княгиня, Струма, Хан Кубрат, Христо Ботев, Христо Смирненски

На 14.02.2019   /13:00 – 16:00  / –  Земен:   Гоце Делчев, Груйова, Д-Р  М.Димитров, Земенски Манастир, Земенско Кале, Калоян, Манастирска, Риша, Симеон, Хан Тервел

Община Ковачевци

На 11.02.2019   /10:00 – 10:30  ; 11:00 – 11:30  / –  Габровдол

На 11.02.2019   /10:00 – 10:30  ; 11:00 – 11:30  / –  Горна Врабча:   Стопански Двор

На 11.02.2019   /10:00 – 10:30  ; 11:00 – 11:30  / –  Горна Глоговица

На 11.02.2019   /10:00 – 10:30  ; 11:00 – 11:30  / –  Дивля:   Мах.Кукувичарска, Мах.Фильова

На 11.02.2019   /10:00 – 10:30  ; 11:00 – 11:30  / –  Долна Врабча

На 11.02.2019   /10:00 – 10:30  ; 11:00 – 11:30  / –  Долна Секирна

На 11.02.2019   /10:00 – 10:30  ; 11:00 – 11:30  / –  Еловдол:   Iv-355 Кв.23, Кв.15

На 11.02.2019   /10:00 – 10:30  ; 11:00 – 11:30  / –  Калище

На 11.02.2019   /10:00 – 10:30  ; 11:00 – 11:30  / –  Калотинци

На 11.02.2019   /10:00 – 10:30  ; 11:00 – 11:30  / –  Ковачевци, Общ. Ковачевци:   Xxiv-1148, Кв.49, Xxxii,Кв.54а, Махала Калайджийска, НУПИ 1,Масив 1,С.Ковачевци, НУПИ 17а, С. Ковачевци, С. Ковачевци, Общ. Ковачевци Местност Яз. Пчелина, УПИ Xіі-343 Кв.36, УПИ-Xiii, Кв.53а, Циганка

На 11.02.2019   /09:00 – 15:00  ; 10:00 – 10:30  ; 11:00 – 11:30  /   На 12.02.2019   /09:00 – 15:00  /   На 13.02.2019   /09:00 – 15:00  /   На 14.02.2019   /09:00 – 15:00  /   На 15.02.2019   /09:00 – 15:00  / –  Косача

На 11.02.2019   /10:00 – 10:30  ; 11:00 – 11:30  / –  Кошарево:   000339

На 11.02.2019   /10:00 – 10:30  ; 11:00 – 11:30  / –  Лобош:   НУПИ 14

На 11.02.2019   /10:00 – 10:30  ; 11:00 – 11:30  / –  Мурено

На 11.02.2019   /10:00 – 10:30  ; 11:00 – 11:30  / –  Радибош

На 11.02.2019   /10:00 – 10:30  ; 11:00 – 11:30  / –  Ракиловци

На 11.02.2019   /10:00 – 10:30  ; 11:00 – 11:30  / –  Светля:   УПИ Xix-298 Кв.22

На 11.02.2019   /10:00 – 10:30  ; 11:00 – 11:30  / –  Сирищник:   УПИ Iv-1161 Кв.39, УПИ Іv-494, Кв.38

На 11.02.2019   /10:00 – 11:30  / –  Сирищник

На 11.02.2019   /10:00 – 10:30  ; 11:00 – 11:30  / –  Слатино, Общ. Ковачевци

На 11.02.2019   /10:00 – 10:30  ; 11:00 – 11:30  / –  Смиров Дол

На 11.02.2019   /10:00 – 10:30  ; 11:00 – 11:30  / –  Чепино

Община Перник

На 12.02.2019   /10:30 – 11:00  / –  Дивотино:   3-Ти Март, Витоша, Двадесетиосма, Дванадесета, Деветнадесета, Десета, Люлин, Махала Ливаге, Махала Светавода, Махала Тенов Дол, Първа, Тенов Дол

На 11.02.2019   /09:00 – 16:00  /   На 12.02.2019   /09:00 – 16:00  /   На 14.02.2019   /09:00 – 16:00  / –  Кладница:   Цар Самуил

На 12.02.2019   /10:30 – 11:00  / –  Люлин, Общ. Перник:   Двадесет И Пета, Мах.Лесков Дол, Мах.Стакьовец И Манастира, Местн.Задбудилица, Пета, Трета, Четвърта

На 11.02.2019   /11:45 – 13:00  / –  Люлин, Общ. Перник:   С. Люлин, М. Чокладиновец

На 12.02.2019   /09:15 – 11:00  ; 09:15 – 09:30  / –  Люлин, Общ. Перник

На 11.02.2019   /09:00 – 13:00  / –  Перник:   88,89

На 11.02.2019   /09:00 – 10:00  ; 12:00 – 13:00  / –  Перник:   Балканджи Йово, Велчова Завера, Кв. Тева, УПИ Xi, Кв.193, Освобождение, Република, Сини Вир, Тева, Урса

На 15.02.2019   /09:00 – 09:30  ; 10:30 – 11:00  / –  Перник:   Благой Гебрев, Владайско Въстание, Вулкан, Димитър Благоев, Димитър Рибарски, Иван Шишман, Изток, Крум Накев, Огоста, Стомана, Църква, Юрий Гагарин

На 15.02.2019   /09:00 – 11:00  / –  Перник:   Вулкан, Димитър Благоев, Димитър Рибарски, Иван Шишман, Крум Накев, Огоста, Църква

На 11.02.2019   /09:00 – 16:00  /   На 12.02.2019   /09:00 – 16:00  /   На 13.02.2019   /09:00 – 16:00  / –  Перник:   Георги Мамарчев, Хумни Дол

На 11.02.2019   /11:45 – 13:00  / –  Перник:   Изток, Лев Толстой, Максим Горки, Младен Стоянов, Мошино, Сини Вир, Съединение, Тева, Урса, Чернишевски, Юрий Гагарин

На 12.02.2019   /10:30 – 11:00  / –  Перник:   Цалева Круша

На 13.02.2019   /08:00 – 16:00  / –  Расник

На 13.02.2019   /11:00 – 12:00  / –  Студена, Общ. Перник

На 15.02.2019   /08:00 – 16:00  / –  Ярджиловци:   Витоша, Партизан

Община Радомир

На 15.02.2019   /09:00 – 12:00  / –  Беланица

На 15.02.2019   /13:00 – 16:00  / –  Бобораци:   Xiii-216 ,Kw.31, Ііі – 323 Кв.26, УПИ V-219,Kw.32, Хviii-136, Кв.23

На 13.02.2019   /09:00 – 12:00  ; 13:00 – 16:00  / –  Жедна

На 11.02.2019   /09:00 – 15:00  /   На 12.02.2019   /09:00 – 15:00  /   На 13.02.2019   /09:00 – 15:00  /   На 14.02.2019   /09:00 – 15:00  /   На 15.02.2019   /09:00 – 15:00  / –  Извор, Общ. Радомир

На 11.02.2019   /09:00 – 15:00  /   На 12.02.2019   /09:00 – 15:00  /   На 13.02.2019   /09:00 – 15:00  / –  Кленовик

На 12.02.2019   /13:00 – 16:00  / –  Кондофрей:   Общ.Радомир

На 12.02.2019   /09:00 – 12:00  / –  Кондофрей

Община Трън

На 15.02.2019   /09:00 – 16:15  / –  Бераинци

На 14.02.2019   /13:00 – 16:15  / –  Глоговица

На 14.02.2019   /09:00 – 16:15  / –  Долна Мелна:   НУПИ 12

На 13.02.2019   /09:00 – 16:15  / –  Парамун:   Xi – 89, Кв.18, Мах.Парамунска Чука, УПИ-V, Кв.15

На 13.02.2019   /09:00 – 16:15  / –  Слишовци

На 14.02.2019   /08:30 – 12:15  / –  Трън:   9ти Септември, Възраждане, Георги Димитров, Денчо Знеполски, Захари Иванов

На 11.02.2019   /09:00 – 16:15  /   На 13.02.2019   /09:00 – 16:15  /   На 15.02.2019   /09:00 – 16:15  / –  Трън:   Вельо Стоянов, Владо Тричков, Петко Д. Петков, Хараламби Стоянов

На 12.02.2019   /09:00 – 16:15  / –  Цегриловци:   Пи 197

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP