Виктор Янев

Двама младежи ще започнат работа от този месец в Областна администрация – Кюстендил по програмата „Старт на кариерата“. Младежите ще бъдат назначени като младши експерти в дирекциите АПОФУС и АКРРДС към администрацията в областния център. Експертните длъжности, които те ще заемат, са на трудово правоотношение и за срок от 9 месеца. Двамата младежи са със завършено съответно юридическо и икономическо образование. Програмата „Старт на кариерата“ дава възможност на млади хора да започнат работа, като целта е да се улесни преходът между образование и заетост. По този начин те ще придобият трудов стаж и професионален опит. Условията са младежите да бъдат до 29-годишна възраст, регистрирани в Бюрото по труда, без стаж по специалността и със завършено висше образование.

Процедурата и работните места се определят от Министерството на труда и социалната политика.