Общинската организация на ГЕРБ-Перник проведе номинационно събрание за издигане на членове за Европейския парламент под ръководството на общинския ръководител Ирена Соколова. Областният координатор Вяра Церовска категорично
заяви, че европейският път на България е възможен единствено с ГЕРБ. Соколова беше категорична, че резултатите
от европейските избори ще определят бъдещето на България и на Европа. Като пресен пример тя посочи успеха на Андрей Новаков, който обедини всички евродепутати в общата кауза да се защити интересът на България по отношение на пакета „Мобилност“.