Александър Манолев

Заместник-министърът на икономиката Александър Манолев от Сандански видя в излизането на Великобритания от ЕС възможност за нарастване на чуждестранните инвестиции у нас, независимо дали ще се стигне до Брекзит със или без споразумение. От износ миналата година българските компании са спечелили повече от 53 млрд. лева. Излизането на Великобритания от Европейския съюз няма да засегне сериозно външнотърговската политика на страната ни, защото износът към Обединеното кралство заема едва 2,5% от общия обем на експорта ни. Пред БНТ Александър Манолев заяви: „Брекзит дава възможности по отношение на навлизане на инвестиции в България, на компании, които са обмисляли да инвестират във Великобритания или имат производства във Великобритания, така че да запазят инвестициите си в общия европейски пазар, а България е сред най-привлекателните страни по отношение на инвестиции. По данни на икономическото министерство вече 60% от шведските компании от нас са заявили, че ще разширяват инвестициите си и производствата си у нас. Същите прогнози дават и фирмите от Германия и Италия. Когато говорим за износ, голямо значение има и структурата на износа – все повече изнасяме готова продукция, завършени стоки и услуги, тоест България вече не е донор на суровини, за съжаление помним такива години. Общият обем на изнесената от България продукция през миналата година е на стойност над 53 млрд. лева”, заяви Манолев. Износът на България към страните членки на Европейския съюз нараства за поредна година и достига 35,5 млрд. лева, което е ръст с 9,7% спрямо 2017 г. Основни търговски партньори на страната остават Германия, Италия, Румъния и Гърция.