Югозападният университет „Неофит Рилски” предлага на Министерството на образованието и науката увеличение на семестриалните такси с 30 лв. за всички специалности, с изключение на специалностите от професионалните направления Педагогика, Администрация и управление и Икономика. Паралелно с това се увеличава и размерът на стипендиите, които получават студентите в Югозападния университет „Неофит Рилски”. За успех от 5.50 до 6.00 размерът на стипендията се увеличава от 120 лв. на 150 лв. месечно, като годишно сумата нараства с 300 лв., за успех от 5.00 до 5.49 от 100 лв. на 120 лв. месечно и за успех от 4.00 до 4.99 от 80.00 лв. на 100 лв. месечно, като увеличението е с 200 лв. годишно. По постановление на Министерския съвет това е максималният размер, който студентите могат да получават.

Промените ще влязат в сила от учебната 2019/2020 г.

 

 

Please follow and like us:
fb-share-icon0