Владимир Джамбазов

Ново инвестиционно предложение е внесено до кмета на община Долна баня Владимир Джамбазов от „Верка Драганова – 2“ ЕООД. Идеята е за изграждане на четири къщи за гости, открит минерален басейн и малък семеен хотел. На основание член 4, алинея 2 от Наредбата за условия и реда за извършване на оценка за въздействие върху околната среда община Долна баня уведомява заинтересованите лица и обществеността. Писмени становища и мнения могат да се подават в Регионалната инспекция по околната среда и водите – София-област в 14-дневен срок от публикуване на обявлението. То е поставено на информационното табло и на интернет страницата на община Долна баня на 21 февруари т.г.

 

Please follow and like us:
fb-share-icon0