Огнището на бруцелоза в бобошевското село Вуково е ликвидирано веднага. Това стана ясно по време на заседание на Областната епизоотична комисия, което бе председателствано от зам. областния управител Райчо Цветин.

По време на срещата присъстващите представители на различни институции бяха запознати с епизоотичната обстановка по отношение на констатираното огнище на бруцелоза по дребните преживни животни в село Вуково, община Бобошево. Бяха обсъдени мерки за ограничаване и контрол на заболяванията, които присъстващите на заседанието приеха единодушно.

От Областната дирекция по безопасност на храните дадоха информация по случая. Стана ясно, че при откриване на заболяването е реагирано мигновено. „Огнището е ликвидирано веднага. Остават допълнителни действия, които сме набелязали в плана за действие и мерките. Кметовете на общини трябва да свикат заседания на общинските епизоотични комисии по график, считано от 8 март нататък“, поясни зам. областният управител Райчо Цветин. Той посочи още, че общинските кметове трябва да разпоредят на кметовете на села и кметските наместници да предприемат мерки за недопускане използването на общински пасища и места за водопой от животни, които не са идентифицирани и не са им извършени мерките по Националната програма за профилактика, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонозите. Също така трябва да разпоредят на кметовете и кметските наместници на населени места да следят за спазване на забраната за пасищно отглеждане на свине; да разпоредят да се следи в населените места за нерегламентирано движение на животни; да информират собствениците на животновъдни обекти за предприемане на действия за регистриране на тези обекти по реда на закона. Необходимо е и кметът на община Бобошево да организира събрания по населените места, на които органите на РЗИ и ОДБХ да обяснят опасностите и да предложат мерки на населението за недопускане увеличаването на проблема. „Опасността е ликвидирана категорично, но ще продължи да се следи в още един срок от 50 дни, след това два пъти на шест месеца“, заяви зам. областният управител.

 

Please follow and like us:
fb-share-icon0