Сдружение “Ключ към щастие”, с подкрепата на община Сандански, ще представи галапредставлението на постановката “Квадратурата на кръга”. То е насрочено за 19 март (вторник) в Дома на културата от 19,00 ч. в град Сандански. Представлението ще бъде напълно безплатно по инициативата “Театралното изкуство като средство за общуване и личностно развитие на младежта” и с идея за активизиране на младите хора в малките населени места в община Сандански. Благодарение на този проект ще се създаде привлекателна, благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, за качествена професионална реализация в сферата на театралното творчество.