Гл.ас. Иван Хаджийски

По повод 90-годишнината от създаването на Столичната библиотека изтъкнатият дупнишки краевед гл.ас. Иван Хаджийски е подарил три свои книги: „Второто българско управлуение във Вардарска Македония (април 1941-септември 1944 г.)“, „Видни дупничани: Леа Иванова и Лео Конфорти“ и „Антиболшевишката съпротива в Дупнишка околия през 1945-1958 г.“.

Столичната градска библиотека е създадена по инициатива на кмета на гр. София от 1926 до 1931 г. – легендарния генерал Владимир Минчов Вазов. През 1917-1918 г. като началник на 9-а пехотна плевенска дивизия той е удържал на натиска на англичани, французи и гърци на позицията на Дойранското езеро. По този повод директорката на библиотеката Юлия Цинзова е изпратила благодарствено писмо до дупнишкия краевед.

Свидетелства за дарения на Столичната библиотека и на Народно читалище „Пробуда 1939 г.“ в с. Яхиново

Свидетелство за дарение за книгата си за антиболшевишката съпротива в Дупнишка околия е получил Иван Хаджийски и от библиотеката на Народно читалище „Пробуда 1939 г.“ в дупнишкото село Яхиново. Дупнишкият краевед продължава изследователската си работа и по книгата, посветена на дупнишките художници, която се очаква с голям интерес.