Първата предварителна кандидатстудентска сесия в Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще се проведе през месец март. Крайният срок за подаване на документи за явяване на изпити е 21 март 2019 г. Изпитите по български език, история на България, география на България, биология, английски език и математика ще се проведат на 23 март (събота). Практическите изпити по вид спорт, рисуване, музика и физическа подготовка ще се проведат на 24 март (неделя). На 31 март (неделя) на Бъндеришка поляна, град Банско, ще се проведе практическият изпит по ски.

Втората предварителна сесия за кандидат-студентите ще се състои през месец април. Срокът за подаване на заявления е от 8 до 18 април 2019 г.

Последната изпитна сесия за желаещите да се обучават в Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще се проведе през месец юни. Кандидат-студентите могат да подадат своите документи за редовната изпитна сесия от 27 май до 5 юни 2019 г.

За да се явят на изпит, кандидат-студентите е необходимо да представят заявление по образец и квитанция за платена такса за конкурсен изпит, която е в размер на 30,00 лв. за всеки изпит. Документите се подават в Учебен корпус № 1 на университета (зала 1102А); онлайн (с изключение на електронните изпити и подаване на документи за кандидатстване) или в кандидатстудентските бюра в страната. Подаването на заявления онлайн за конкурсни изпити приключва най-късно два дни преди крайните срокове за подаване на документи в ЮЗУ „Неофит Рилски”. Указания за кандидатстване онлайн кандидат-студентите могат да намерят на адрес: http://ksk.swu.bg.

Кандидатстудентските бюра, работещи в други градове на страната, приемат документи най-късно един ден преди обявените срокове за подаване на документи в ЮЗУ „Неофит Рилски”.

Подробна информация кандидат-студентите ще открият на сайта на университета – www.swu.bg.