Народното събрание освободи производителите на аквакултури от монтиране на измервателни уреди във водните обекти, след като гласува окончателно промените в Закона за водите. Рибопроизводителите няма да заплащат и такса за водовземане от воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности. От бранша приветстваха постигнатото съгласие.

Промените премахват една сериозна финансова и административна тежест върху малките рибопроизводители, които са около 80 процента от общо регистрираните. В девет страни, осем от които членки на Европейския съюз, действа същият режим за аквакултурите, обясни в подкрепа на гласуваните изменения председателят на парламентарната комисия по земеделие Десислава Танева от ГЕРБ. Мотивите на бранша по отношение на измервателните устройства са свързани основно с липсата на техническа възможност за тяхното монтиране при повечето рибни стопанства.

Тачо Пашов – председател на Управителния съвет на Националната асоциация на рибопроизводителите, подчерта: „Тъй както казахме, реките през зимата замръзват, обледяват се. През пролетта се топят снегове, има наводнения. Те се менят, дори коритата си сменят. Няма как да гоним с водомерите и да търсим корито. Това са невъзможни условия за работа“.

Според вносителите от ГЕРБ промените дават възможност на българските рибопроизводители да са защитени на пазара. „Тъй като съседните страни нямат такива такси, по този начин те постепенно през последните години с по няколко процента непрекъснато успяваха да завладяват нашия пазар“, каза депутатът Иван Вълков.