Общината отново търси строител на бъдещия физкултурен салон в ОУ „Неофит Рилски“ в Дупница. От общинската администрация за втори път обявиха обществена поръчка за избор на изпълнител, след като спечелилият предишната процедура се отказа и на 1 февруари т.г. договорът е прекратен по взаимно съгласие. Поръчката за изграждане и упражняване на авторски надзор на обекта е на стойност 207 250 лв. Ще се реализира по проект за подобряване на образователната инфраструктура в града, спечелен по ОП „Региони в растеж”. Срокът за подаване на оферти е до 22 март, а отварянето на документите – на 25 март. Срокът за проектиране и приключване на строителните дейности е 240 дни. Както е известно, залата, с която разполагаше училището, не се използваше повече от 15 години, защото беше опасна.