Община Перник ще кандидатства с проектно предложение за въвеждането на нова социална услуга. Процедурата за кандидатстване е чрез директно предоставяне на безвъзмездни финанси за „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“. Решението беше взето на заседание на Общинския съвет след внесена докладна записка от кмета Вяра Церовска.
Целевата група по процедурата обхваща нуждаещи се възрастни хора над 65 години.
Дейностите, които ще се изпълняват, са почасови мобилни здравно-социални услуги за нуждаещите се лица, предоставяне на психологическа подкрепа, обучение на наетия за целта персонал.